Time management is pas zinvol als je jouw missie kent

Time managementEen team avonturiers kapt zich een weg door de jungle op overlevingstocht voor een of ander TV programma. De uren vliegen voorbij en hoewel het team efficiënt en gemotiveerd samen presteert, maken ze toch minder vooruitgang dan ze hoopten. Eindelijk geraken ze voorbij een van de grote bomen in het woud. Een van de meer lichtzinnige avonturiers besluit om in de boom te klimmen om even van het uitzicht te kunnen genieten.  Eenmaal boven doet hij een onthutsende ontdekking. Hij roept naar zijn vrienden beneden: “Stop met kappen, we zitten in het verkeerde bos!” Stel je zijn verbazing voor wanneer hij het antwoord hoort: “Zwijg, we maken vooruitgang!”

Je hoorde dit verhaal misschien al eens eerder, maar ik blijf het een nuttige metafoor vinden. Zeker nu iedereen zo geobsedeerd is geraakt door efficiëntie. Er zijn een massa productiviteitsapps voor allerlei smartphones, tablets en pc’s. De boekenwinkels liggen vol met boeken zoals “getting things done”, “never check e-mail in the morning” en andere. Nochthans zullen deze jou enkel helpen om aan het einde te komen van een eindeloze lus (zoals we vroeger in de IT sector zeiden) als er geen hoger doel achter al deze taken en acties zit.

Hoe kan dit beter? Hier zijn enkele mogelijke stappen vooraleer je met time management begint:
1) Vind jouw eigen heldere missie die jou inspireert en beweegt, jouw persoonlijke hoger doel, en beschrijf ook waarom je dit hoger doel wilt bereiken. Dit is vaak al een levenswerk op zich. Als er een automerk, een geldbedrag of te veel keer “ik” in jouw doelstelling voorkomt, dan ben je er waarschijnlijk nog niet. (zie ons artikel over het ego en motivatie versus inspiratie)
2) Toets af of jouw missie wel overeenkomt met jouw waarden! En omgekeerd, vind de overtuigingen, attitudes en waarden die bij deze missie en bij jou passen, maar die je nog mankeert.
3) Zet de missie om in concrete doelstellingen die eveneens overeen komen met jouw waarden
4) Stel jezelf de vraag: “wat heb je nodig om deze concrete doelstellingen te realiseren?” Denk daarbij concreet aan eigen vaardigheden, „medewerkers” of begeleiders, middelen, …
5) Zet jouw concrete doelstellingen uit stap 3 nu om in concrete acties. En eigenlijk zijn alle andere acties die op jouw lijstje staan maar hier niet onder vallen overbodige balast. Als dat niet zo is, dan is er waarschijnlijk iets te kort in een van de vorige stappen.
6) Nu pas begint het zinvol te worden om aan efficiëntie te denken!

De oplossing die ik hier voorstel, lijkt niet de korte weg! Het vergt inspanning, inzicht en vooral veel reflectie. Deze aanpak vraagt ook om het ego los te laten, iets wat in deze tijden van ver doorgedreven individualisme en sociale media narcisme niet zo makkelijk is.

Het laatste wat je wil meemaken is dat je doorheen jouw leven een ladder op klimt, om boven aan de ladder te ontdekken dat ze tegen de verkeerde muur staat!

Meer weten over hoe je richting aan jouw leven kunt geven? Kom naar een van onze gratis Life Coaching sessies.

Advertisements

7 Manieren Om Een Ongeïnspireerd Leven Te Leiden Vol Motivatie

Motivatie versus inpiratieEr is een verschil tussen motivatie en inspiratie. Motivatie vergt meestal voortdurende inspanning, terwijl inspiratie ons zonder nadenken vooruit leidt. Het is zo’n beetje zoals het verschil tussen een comité met een plan – de Titanic – en een man met een visie – de ark van Noah – . Ego speelt hierin vaak een doorslaggevende rol. Hier zijn zeven manieren om uw motivatie te stimuleren, die echter zeer schadelijk zijn voor uw inspiratie.

1) Exegi monumentum

Overtuig uw ego dat met de dood alles eindigt, zodat het gemotiveerd is om er alles aan te doen om iets onvergetelijks achter te laten voor het nageslacht.

2) Je bent wat je eet, de kleren maken de man en andere onzin

Van zodra je denkt dat jouw angsten echt zijn, dat jouw negatief zelfbeeld echt is, dat bezit echt is, dat de manier waarop je eruit ziet echt is, en alle andere onzin, dan motiveert U uw ego om overal een dikke laag vernis over te spuiten, om er alles aan te doen dat het er goed uit ziet. The show must go on!

3) De wet van de aantrekking

De obsessie voor de wet van de aantrekking, is een uitstekende stimulans voor frustratie en angst om iets te verliezen, en dus een uitstekende motivator! Als we echter voortdurend denken aan alles wat we kunnen kwijt raken, dan is het dat wat we net aantrekken.

4) Oordeel

Oordeel wat goed is, en wijs af wat slecht is. Verdeel de wereld in het goede en het slechte. Op die manier kan uw ego een kant kiezen, positie innemen – vaak nog ongeïnformeerd – en de schouders zetten onder een doel.

5) Er is een dunne lijn tussen liefde en haat

Ego laat ons van sommigen houden, laat ons onverschillig ten opzichte van de meesten en zorgt ervoor dat we al de rest haten. Hou kan U immers houden van diegenen die U schade berokkenen, pijn doen of uw gezworen vijanden zijn? Is een gemeenschappelijke vijand immers geen uitstekende motivator om Uzelf, een team, een bedrijf of zelfs een hele natie op de been te krijgen?

6) Ambitie

Velen vertrekken, maar slechts weinigen komen aan. Ego is dol op een strak lichaam, op allerlei vormen van bezit en op verwezenlijkingen. Ambitie is een uitstekende drijfveer!

7) “Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven”

Leven in het verleden, spijt en schuldgevoel zijn misschien zelf geen goede drijfveren, maar wel een uitstekend excuus voor alles wat er nu mislukt! Uw enige optie om dan nog vooruit te komen, lijkt om Uzelf te motiveren.

Hier zit het werkelijke verschil: Motivatie is waar U een idee neemt en het realiseert. Inspiratie is waar het idee ons beweegt!

Kom naar een van onze gratis sessies over Life Coaching en ontdek hoe U kan geïnspireerd worden. Het is uiteindelijk een veel gemakkelijkere keuze!

Deze tekst werd geïnspireerd door Dr. W. Dyer.

“Geen commentaar” is zelden een goede keuze!

20664289_blogAf en toe komt iemand wel eens in een situatie waarin hij valselijk beschuldigd wordt, of waarin er bepaalde zaken geïnsinueerd worden die niet waar zijn. De rechtszaal is daarvan het meest gekende voorbeeld, maar ik heb hetzelfde zien gebeuren op bedrijfsvergaderingen, in interviews op TV, in huiselijke kringen en zelfs op familiefeesten. Sommigen verkiezen om niet op zulke insinuaties in te gaan, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

Zo’n 20 jaar geleden werd dit al getest in de context van een rechtszaak. In een groep van meer dan 100 deelnemers – als juryleden – werden verschillende scenario’s getest. Het onderwerp van de rechtszaak was de verkrachting van Ms. Wilson, en de verdachte die terecht stond was Mr. Burks. Een expert, Dr. Blackburn, getuigt in het voordeel van Mr. Burks.

In één groep van scenario’s stelt een advocaat de volgende vraag aan het slachtoffer, Ms. Wilson: “Is het waar dat je vroeger nog een man van verkrachting hebt beschuldigd?” Dit is een insinuatie die in een rechtszaak de geloofwaardigheid van Ms. Wilson onderuit kan halen. Hieruit volgen 3 scenario’s uit voort:

1. Ms. Wilson antwoordt: “Ja, dat is waar.”

In dit geval gelooft 100% van de juryleden dan ook dat het waar is, en dus ondermijnt dit voor alle juryleden de geloofwaardigheid van Ms. Wilson.

2. Ms. Wilson antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft nog steeds 8-15% dat de insinuatie van de advocaat waar is, zelfs al antwoordt Ms. Wilson dat het niet waar is. Voor bijna 1 op 10 juryleden heeft Ms. Wilson dus haar geloofwaardigheid verloren.

3. De advocaat van Ms. Wilson belet dat er een antwoord komt, met het gekende “Objection Your Honour”, wat ook toegekend wordt. Dit is het equivalent van “Geen commentaar.”

In dit geval gelooft 35% van de juryleden dat de insinuatie van de advocaat waar is. Wanneer je dus niet reageert, gelooft meer dan 1 op 3 mensen de insinuatie.

Er werd een tweede groep van scenario’s getest, waarbij een advocaat insinuaties maakt in de richting van de expert, Dr. Blackburn om zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. De advocaat stelt hem de vraag: “Is het waar dat je werk niet door collega’s wordt gewaardeerd?” Opnieuw zijn er 3 scenario’s:

1. Dr. Blackburn antwoordt: “Ja, dat is waar.”

Niettegenstaande Dr. Blackburn dit toegeeft, gelooft 30% nog steeds in de bekwaamheid van de expert!

2. Dr. Blackburn antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft opnieuw 8-15% dat de insinuatie waar is, ook al antwoordt de expert – onder ede – dat het niet waar is.

3. Nu belet de advocaat van de verdediging dat er een antwoord komt, opnieuw met een “Objection Your Honour” dewelke toegekend wordt. Opnieuw het equivalent van “Geen commentaar!”.

Opnieuw gelooft 35% van de juryleden, meer dan 1 op 3, de insinuatie die gemaakt werd.

De studie toont aan dat bij het gebruiken van “geen commentaar” er minstens 2 maal zoveel mensen zijn die de gemaakte insinuatie geloven, namelijk 1 op 3 mensen, dan wanneer de insinuatie ontkend wordt. De optie “geen commentaar” is dan ook niet de beste optie wanneer een valse insinuatie gemaakt wordt!

Ook toont het aan dat, eenmaal de insinuatie gemaakt wordt, bijna 1 op 10 mensen – soms zelfs meer – de insinuatie gelooft, zelfs al wordt de insinuatie ontkend. Met andere woorden, waar rook is, is vuur!

In onze NLP trainingen gaan we dieper in op de onderwerpen van communicatie en overtuigen. Kom eens langs op een van onze gratis infoavonden!

8 Agendapunten die niet mogen ontbreken op een Change Management workshop

Change ManagementJe hebt vastgesteld dat een probleem dringend aangepakt dient te worden: een departement functioneert niet optimaal, een nieuwe oplossing – een software, een manier van werken, een innovatieve dienst – dient uitgerold te worden in jouw bedrijf, een gedragswijziging doorheen het bedrijf is wenselijk, …

Hiervoor heb je een team samengesteld om aan deze uitdaging te werken. Je hebt ook al gezorgd voor informele links tussen de leden van jouw team. En dan ga je met je team samen zitten om een actieplan uit te werken. Hier zijn enkele agendapunten – niet noodzakelijk in de juiste volgorde – die zeker niet mogen ontbreken op zo’n change management workshop:

1. Wat zijn de succesfactoren en de criteria voor succes?
2. Wat willen we creëren op het einde van de rit? Wat is de nieuwe cultuur die we willen?
3. Hoe creëren we buy-in van het team, van de organisatie, van onze klanten …?
4. Wat zijn de mijlpalen en de snelle overwinningen die we kunnen behalen?
5. Wat is ons concrete actieplan?
6. Hoe gaan we dit naar alle partijen communiceren?
7. Wat gaat ons helpen dit te realiseren, wat zijn de obstakels en wat gaan we daaraan doen?
8. Wie zijn de stakeholders die ons gaan helpen, die ons gaan tegenwerken en wat gaan we daaraan doen?

Vanzelfsprekend zijn dit niet de enige agendapunten, maar het is al een goede start. Misschien wil je de workshops niet zelf leiden? Braindrums begeleid reeds jaren workshops als deze voor allerlei organisaties en bedrijven. Wil je meer weten, contacteer ons dan via email of op 0473 27 22 66.

Om uit een put te geraken, kan een stapeltje metaforen helpen

MetaforenAls ik een kom goudbruin gebakken krekels als tussendoorhapje voor me zou zien staan, zou ik er dan van eten?  Wanneer het hongerige gevoel in mijn maag mij in de greep krijgt, dan verlies ik alle grip over mijn wildvreemdste gedachten, hoezeer ik ook positieve emoties probeer vast te houden.  Ik zou niet mogen vloeken .. in mezelf omwille van de persoon voor me, .. die op een trage, bijna jankende toon .. aan de welbespraakte bediende aan het loket vraagt om die speciale uitgave waar hij op de radio over hoorde spreken ..; je weet wel, .. die waarover verteld werd dat ze hoort in de verzameling van elkeen die zichzelf een spraakmakende verzamelaar noemt.  Ik kan ondertussen mezelf al zien aan tafel in een restaurant met uitstraling, een mooie rosé steak tussen mijn tanden laten verdwijnen … Ik wil eten, NU!  Net zoals in een film van Quintin Tarantino stapelen de verhalen in mijn hoofd zich één na één op tot ik een constructie van bruikbare emoties gemaakt heb, die hoog genoeg is opdat ik uit deze situatie kan wegklimmen. Ik doe dit ook met cliënten, metafoor op metafoor bouwen, een “customer journey” die leidt naar een vaardigheid als deze, gebruik makend van de ondersteunende taalpatronen en telkens een ander zintuig beroerend.  En de ladder waar ik mezelf deze keer op kan zien klimmen heeft een naam: de “Verbeelde Verandering”, een landelijk restaurant midden de uitgestrekte Hagelandse velden.  Het wachten spreekt me niet meer aan, en wanneer ik eindelijk mijn stem aan het loket kan laten horen, geef ik korte, krachtige en duidelijke commando’s die tevergeefs als ruis klinken tussen de druk taterende maar nietszeggende beambten.  Een klein uur later, kan ik nauwelijks mezelf bedwingen wanneer ik aan de gesloten deur van het restaurant voel. Honger!  Het handgeschreven papier leest eenvoudig: “Gesloten tot we terug open zijn.” Dan toch gefrituurde krekels?

Het gebruik van metaforen is een techniek die uitgebreid aan bod komt in onze NLP trainingen. Kom naar één van onze gratis info-avonden om er meer over te weten te komen.

Hoe Bruno zijn investering in een NLP training bij Braindrums terug won!

17217900_blogHoeveel is een NLP training bij Braindrums waard? In een NLP Practitioner training investeer je zowel tijd en geld. Maar kun je dit wel terug winnen?

Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, hebben we geluisterd naar de feedback van een aantal vorige deelnemers.  De uitermate positieve resultaten verbaasden zelfs ons!  Het terugwineffect van de training is telkens zeer persoonlijk, maar de trend bij elk van de bevraagde deelnemers was zeer positief.

Als voorbeeld nemen we “Bruno” (nee, vanzelfsprekend noemt deze persoon niet echt Bruno, maar we willen zijn – of haar – privacy beschermen). Bruno had zeker niet de beste resultaten onder de bevraagde deelnemers, en we hebben zijn resultaten ook flink wat afgezwakt zodat er op de berekening van het terugwineffect een flinke veiligheidsmarge zit. Bruno is zelfstandige, heeft een eigen zaak. De reden waarom Bruno in eerste instantie naar de training kwam was om zijn soft skills te verbeteren. Hij wilde beter kunnen omgaan met zijn werknemers. Bruno had ook een aantal – zoals hij zelf zei – vervelende gewoontes, maar daar kwam hij niet voor naar de training.  Zo rookte hij meer dan een half pakje sigaretten per dag. Bovendien dronk Bruno minstens een zevental blikjes frisdrank per dag. Bruno verloor dagelijks ook gemiddeld 2 uur door stress. In die 2 uren werd vaak nutteloos gepiekerd, en was er vooral geen productiviteit.

Aan de reden waarom Bruno naar de training kwam, werd meer dan voldaan. Hij communiceert veel beter en het lukt hem nu veel makkelijker om zijn medewerkers mee te bewegen in de richting van de toekomst van zijn bedrijf. Bruno gebruikt nu ook met succes dezelfde vaardigheden in allerhande verkoopsituaties en onderhandelingen. Bovendien is door het ontwikkelen van zijn soft skills zijn relatie met zijn kinderen enorm verbeterd.

Stoppen met roken

Laten we ons voor dit artikel even concentreren op de meer kwantificeerbare resultaten van de training. Tijdens demonstraties en oefeningen in de training heeft Bruno het roken in enkele stappen verminderd, eerst naar maximaal 3 sigaretten per dag, dan 3 sigaretten per week, en dan niets meer tegen het einde van de training. Een pakje kost 5,5 euro, dus als we rekenen dat hij 2 dagen over een pakje doet dan bespaart Bruno nu 82,5 euro per maand.

Verslaving

Ook het drinken van frisdrank heeft Bruno tijdens de training aangepakt. Opnieuw heeft Bruno tijdens de oefeningen ervoor gezorgd dat hij per dag minstens 5 blikjes frisdrank minder drinkt dan voorheen.  Vaak drinkt hij zelfs helemaal geen frisdrank meer. De prijs van Bruno’s vroegere favoriete frisdrank is 0,54 euro. Reeds op de eerste dag van de training hebben we Bruno van deze gewoonte af geholpen. Op een maand komt dit neer op ongeveer 81 euro.

Stress management

Sinds de training bij Braindrums is volgens Bruno die stress volledig weg gevallen, en kan hij deze uren besteden aan wat hij wil besteden. Tijdens een productief werkuur verdient Bruno gemiddeld 60 euro. Deze 2 uur stress valt echter niet altijd tijdens de werkuren en niet elke dag is een werkdag. Een gemiddeld verloren uur kost hem dan ook gemiddeld slechts 12 euro. Twee uur stress per dag lijkt nog niet zo veel, maar loopt over een maand op tot 60 uren! De opbrengst voor Bruno: 720 euro per maand.

Als we dit alles samen tellen, dan komt dit neer op een maandelijkse opbrengst van ongeveer 880 euro. Bruno had 1650 euro voor de training betaald (voor het gemak vergeten we even dat Bruno ook nog zijn BTW terug krijgt). Dat betekent dat Bruno zijn investering in de NLP training bij Braindrums na minder dan 2 maanden reeds terug gewonnen heeft.

Hoe zit het met zijn tijdsinvestering? Bruno koos voor een formule waarbij de training gespreid is over 4 weekends, telkens van vrijdagavond tot zondagavond, voor een totaal van zo’n 108 uren inclusief de rit met de wagen van en naar thuis. Bovendien was deze formule ideaal voor Bruno, want dit valt volledig buiten zijn werkuren. Door het wegvallen van de stress wint Bruno zo’n 60 uren per maand, dus opnieuw won Bruno zijn investering terug binnen de 2 maanden.

Het spreekt vanzelf dat we deze resultaten nooit kunnen garanderen. Maar we hebben vele deelnemers die betere resultaten behaalden dan Bruno. Vanzelfsprekend bedanken we elk van onze deelnemers aan de training hiervoor, deze resultaten zijn enkel mogelijk door hun toewijding en openheid tijdens de training. Braindrums besteedt ook veel aandacht om U de hoogst mogelijke kwaliteit in onze NLP training te bieden, en we investeren zelf ook voortdurend in het verbeteren van onze eigen kennis en vaardigheden. Zo spenderen wij bijvoorbeeld minstens anderhalve maand per jaar in het assistententeam van NLP bedenker en mede-ontwikkelaar Dr. Richard Bandler in London en in de VS om in de eerste plaats zelf bij te leren en om met een grotere, internationale variatie aan deelnemers te kunnen werken.

Wil je zelf ervaren hoe NLP nieuwe deuren voor jou kan openen, kom dan eens langs op een van onze gratis info avonden.

Rituelen: Leef jouw mythe

RituelenOnze rituelen zijn de opvoering en uitvoering van de mythes waarin we geloven. En die mythes verbinden ons aan elkaar en aan wie we zijn.

We associëren rituelen misschien al te vaak met oubollige religieuze praktijken, en dat hoeft niet zo te zijn. Onbewust beleven we onze rituelen bij allerlei soorten van overgang. Denk maar aan de verjaardagstaart met het uitblazen van het gepaste aantal kaarsjes. Door onze rituelen geven we uiting aan wie we zijn en welke tradities we willen in ons leven. Door ons wekelijks bezoek aan het museum, of door onze wekelijkse braspartij vertellen we anderen en vooral onszelf wie we zijn.

Vaak heeft een ritueel een tijd en plaats, die we in het religieuze equivalent “heilig” noemen. Niet zo lang geleden vertelde een klant mij dat de vrijdagavond voor hem heilig was omdat hij dan elke week een uurtje gaat zwemmen.

Sommige rituelen zijn een gedenkteken en laten ons even stil staan bij belangrijke momenten. Velen onder ons hebben zo vorige week het Kerstfeest beleefd. Andere rituelen hebben meer met succes te maken, voor onszelf of voor een ander, en dan branden we een kaars voor het welslagen van een examen of voor de genezing van een zieke vriend. Bovenal creëert een ritueel een gevoel van verbondenheid.

Ook deze oudejaarsavond kent vele rituelen. De samenkomst met vrienden, want Kerst vorige week was aan onze familie besteed. Voor sommigen komt er opnieuw een overvloed aan eten en drinken. Anderen zullen dit moment nuttig besteden om hulpbehoevenden te bedelen. Samen tellen we de laatste minuut af naar het nieuwe jaar, om dan uitbundig vuurwerk te laten knallen.

Ik wens jullie een prettige overgang van het oude naar het nieuwe jaar!