About braindrums

Too many people give up on their dreams because they believe that they are impossible for them to achieve. I'm here to make sure that you're not one of them.

How to become the manager who drives staff priorities

how-to-become-the-manager-who-drives-staff-priorities-2Not so long ago, Tom, one of the executives I coach, told me he had a problem with one of his staff members, Alan. (*) In Tom’s perception, Alan had difficulties setting priorities. Not knowing Alan at all, I had to disagree with Tom. What Tom really meant was that Alan’s priorities did not match his.

You can’t function without priorities, you always have to do something first, even if you do nothing at all. So how does this work?

First, in your unconscious rulebook for setting priorities, is your values. Values determine the sequence in which you take action. Unfortunately, most people get values wrong. Often, they have read the wonderful 7 habits book by Stephen Covey, and think they can decide which values to have. That’s not how it works. The values that you choose in those exercises are your noble view on who you would like to be, but the underlying truth is very different. We spend quite some time on our Licensed Master Practitioner training to teach our students how to find out what your real unconscious values are. Values are the first hurdle where things go wrong, because at work we play DJ with no less than 6 potentially different sets of values:

Our own unconscious set of values – who we are

Our preferred set of values – who we want to be

The values our company wants us to have – who the organization wants us to be

The real values of our company – how the organization really behaves

The unconscious set of values of our boss – who our boss really is

The preferred set of values of your boss – who your boss wants to be

No wonder Alan gets confused about his priorities, especially when there are big gaps between those sets of values.

And this is only the first step, priorities are not everything. Alan also needs the skills to execute a particular task, and – equally important – believe that he has this skill and believe that it is possible to do it.

But let’s continue to focus on priorities. There is still another system that can mess up our priorities, and that system is driven by your emotions. If stress or anxiety takes over, values will not help Alan. His priorities will be taken over by the unconscious mechanisms that try to reduce stress. The unconscious falls back to habits that the unconscious believes to be the answer to stress: eating, spending time on Facebook, cleaning out the email inbox, taking a cigarette break  etc. To the outside world, it will look like Alan is distracted and wasting time, while Alan is trying to do what is currently most important to his system: reducing stress.

So how can Tom deal with all of this so that he gets Alan to execute his tasks in alignment with the needs and strategy of the company?

First thing is to find out what’s important to Alan in his work. This will give you some information on Alan’s intrinsic values, as well as some indicators on what might potentially stress Alan. I showed Tom some conversation techniques and meta-model questions to use.

Second thing is to make sure that Alan has a grip on his stress. There are two things that Tom can do here. One is to make sure that he does not unnecessarily put high stress on Alan. Second is to provide opportunity to Alan to better manage his stress, e.g. through stress management courses, provide sporting facilities at work etc. It is, however, Alan who needs to gain control over his emotions. This means that when Tom has put everything in place, it is still Alan who needs to take the initiative.

Third thing that Tom can do is to make sure that he is as clear as possible about what it is that he wants to achieve.  Identify where he and his team are now with regards to this objective and how exactly Alan can contribute to get the team closer to their goals.

And those 3 things are exactly what Tom did. He had his conversation with Alan so that he had a better understanding of his motives, needs and values. It gave Tom the indirect feedback on how to better manage Alan. Tom also organized several sessions for his team on how to deal with stress and agreed with HR to negotiate a special discount with a local fitness club for all employees of his company. In addition, the company pays half of the subscription fee. Tom also increased his communication efforts towards the whole team. He does spend a lot more time preparing his communications, but according to Tom the effects are worth it.

 

(*) Names have been changed for reasons of confidentiality.

 

6 voorbeelden over hoe NLP te gebruiken in reclame

10802317_blogOoit moet er iemand gedacht hebben dat het eigenlijk best wel veel pijn deed om nagels met de blote vuist in het hout te kloppen, en prompt werd de hamer uitgevonden. Diezelfde hamer is ondertussen een eigen leven gaan leiden, los van het nagels kloppen. Thor lost er in films allerlei wereldproblemen mee op, een smid is er ijzer mee gaan bewerken, een rechter houdt er de orde mee in de rechtzaal en een veilingmeester sluit er een verkoop mee. Zo gebeurt het met vele instrumenten en dus ook met NLP. NLP werd ooit in kaart gebracht om mensen te helpen veranderen, en daar is een sterke overtuigingskracht voor nodig. En die overtuigingskracht kan op verschillende plaatsen van nut zijn, dus ook in de reclame. Iets meer dan 2 jaar geleden schreef ik al eens een artikel over het gebruik van NLP in de reclame. Toen ik deze week de brochure van BMW in de bus kreeg, besloot ik dat het tijd was voor een update. Alle volgende voorbeelden komt uit hun brochure. Per voorbeeld neem ik er één ding uit, al zitten er in sommige voorbeelden meerdere technieken in verborgen.

De toekomst begint nu.
Deze bewering is een verifieerbare waarheid zonder werkelijke inhoud. De toekomst begint immers altijd nu. Dit is het soort beweringen die door waarzeggers en in horoscopen gebruikt worden. Het laat de lezer toe om “ja” te zeggen en te bevestigen, of in NLP taal: pacing and leading.

De toekomst is elektrisch.
Hoe plaats je een overtuiging in iemand zijn hoofd? Door gebruik te maken van heel specifieke taalpatronen, in dit geval een complex equivalent. Dit is een taalpatroon waarbij je twee begrippen met elkaar verbindt als hetzelfde, zonder dat dit echt zo is. Het typische voorbeeld hiervan is “tijd is geld”. In dit geval “de toekomst is elektrisch”, een grote veralgemening die niet eens waar hoeft te zijn.

In de toekomst vertrouwt U op de business atleet.
Mag ik nog zelf kiezen waarop ik vertrouw? Hier plaatst BMW een suggestie over waar ik mijn emotie – vertrouwen – aan zal verbinden. Dit noemen we gedachtenlezen, een techniek om een bepaalde emotie in ons hoofd te plaatsen. Om ons hiervan af te leiden gebruikt BMW bovendien een ongewone term: “business atleet” wat ook een NLP techniek is (weet je welke?).

Blik op de toekomst, passie voor het verleden.
In deze zin worden twee van onze zintuigen met elkaar verbonden. “Blik” verbindt onze visuele representatie met ons gevoel in het woord “passie”. In NLP taal noemen we dit overlappende representatie. Zo kan BMW een groter publiek aanspreken en een rijkere ervaring geven aan de lezer.

Meer doen met minder, ook dat is de toekomst.
Meer wat? Minder wat? Deze woorden zijn zo vaag en voor ruime interpretatie vatbaar dat je er in Nederland zelfs mee voor de rechtbank kan komen (de zaak Wilders). De neiging van ons onderbewuste is dat we wat weggelaten is, invullen vanuit onze eigen leefwereld. Gebruik maken van zo’n vergelijkende weglating zorgt er dan ook voor dat je als reclamemaker meer mensen gaat aanspreken. En dat is precies wat BMW wil natuurlijk.

De toekomst is mmmmmmmmmm.
Is er iemand die weet wat mmmmmmmmmm is? Het gevoel van een bungee-jump? Een wandeling in het park? Een gezellig plekje aan de haard? Opnieuw is iets weggelaten wat je zelf vanuit eigen ervaring moet invullen. Het enige dat duidelijk is, is dat het om een positief gevoel gaat. En eenmaal jij jouw favoriet positief gevoel hebt gebruikt om dit in te vullen, wordt het direct verbonden met de toekomst, en in dit geval dus met BMW.

Je vindt nog veel meer taalpatronen in deze voorbeelden, zoals vooronderstellingen, metaforische taalpatronen en nog veel meer. Het is niet de bedoeling om deze voorbeelden tot in het detail te analyseren. Onze rationeel brein beweert heel graag dat wij natuurlijk niet toegeven aan deze reclametrucjes, helaas heeft ons rationeel brein bijna geen controle over ons emotionele onbewuste. Keer op keer tonen studies aan dat dit werkt.

De werkelijke vraag is nu, hoe begint iemand hieraan?

De eerste stap was om een thema te kiezen waarmee ze hun product willen verbinden, in dit geval “de toekomst”. De achterliggende boodschap is duidelijk: “BMW is de auto van de toekomst.”

In een tweede stap zullen ze gekozen hebben voor een aantal concrete boodschappen die ze hieraan willen toevoegen. Die boodschappen zouden de volgende kunnen zijn:

  • BMW biedt elektrische wagens: De toekomst is elektrisch.
  • Vertrouw op BMW: In de toekomst vertrouwt U op de business atleet.
  • Het gevoel is nog steeds dat van BMW: Blik op de toekomst, passie voor het verleden.
  • BMW is zuinig en ecologisch bewust: Meer doen met minder, ook dat is de toekomst.

In een derde stap zoek je naar mogelijke taalpatronen die zouden kunnen helpen om deze boodschappen over te brengen. Dit waren misschien enkele van de mogelijkheden die het niet gehaald hebben …

Overtreden van selectiebeperkingen: Uw groene wagen in de traditionele BMW kleuren.
Ambiguïteiten: De wagen die de toekomst in een stroomversnelling brengt.
Vooronderstellingen: Vertrouw op een toekomst samen met evenveel passie als in het verleden.
Verborgen commando’s: Rijden met een elektrische wagen is goedkoop.

Wat houdt jou tegen om dit ook te doen? Misschien niet in de reclame, maar zijn er niet dagelijks momenten waarop je mensen wil overtuigen, ook met de meest goede bedoelingen? Om te stoppen met roken, om toch maar water te drinken wanneer je met de wagen op stap bent, om zich aan de snelheidsbeperkingen te houden, om mensen te blijven motiveren, …

Meer informatie? Kom naar een van onze opleidingen of gratis info-avonden.

Verander gewoontes in 3 stappen

39028859_web

Vele mensen vragen mij hoe ze een gewoonte kunnen veranderen. Daarom dit artikel. Op het einde van dit artikel zal jij alles weten dat nodig is om een gewoonte te veranderen.  Gewoontes bepalen of jij al dan niet succesvol wordt. De gewoonten van de medewerkers bepalen het succes van een bedrijf. Eenvoudig gezegd, wat je in dit artikel zult leren is belangrijk in elk aspect van jouw leven.

Wat is een gewoonte? Een gewoonte is automatisch gedrag dat we uitvoeren zonder dat we er bij nadenken. Onze gewoonten zitten vervat in het oude deel van onze hersenen dat sommigen het automatisch systeem of reptielenbrein noemen. Daar zitten onze emoties en instincten. Het andere, nieuwere deel van onze hersenen is waar ons bewust denken gebeurt, waar onze wil vandaan komt en waar we oplossingen zoeken voor bewerkingen zoals 423 maal 32. Ons oude deel van de hersenen werkt veel sneller dan ons nieuwe deel. Het is belangrijk om het nieuwe gedeelte van onze hersenen te leren gebruiken om de gewoonten in onze oude hersenen onder controle te krijgen en te veranderen. Hoe kunnen we dit doen?

Er zijn enkele belangrijke manieren om een gewoonte te veranderen die je in verschillende stromingen en boeken kunt terug vinden.

Mindfulness zet jou aan om meer aandacht te besteden aan het heden en aan jouw gedachten. Daardoor kan je meer controle uitoefenen. Wanneer je jouw emotionele behoeftes bewust opmerkt, dan kan je toelaten om ze te laten passeren en betere keuzes maken op het moment zelf.

Bij cognitieve gedragstherapie ga je beloningen associëren met positief gedrag. Je conditioneert jezelf door het belonen van goed gedrag en je stopt slechte gewoontes door de negatieve elementen in de gewoonte te versterken.

Wanneer je gebruik maakt van hypnose, dan ga je suggesties geven aan jouw onderbewuste om op een nieuwe manier te denken over jouw gewoonte. Zo creëer je een manier om op een meer directe manier impact te hebben op het automatische systeem in jouw hersenen.

Neuro-linguïstisch programmeren of NLP leert jou om jouw gedachten te veranderen zodat je het verlangen naar de gewoonte kunt elimineren. Onze gedachten zijn de beelden die we in ons hoofd maken en de dingen die we tegen onszelf vertellen, die zorgen voor de emoties die ons gedrag aansturen. Door die gedachten te veranderen, veranderen we onze emoties zodat het ongewenste gedrag niet meer kan aangestuurd worden.

Dit zijn allemaal interessante methoden, maar er zijn eigenlijk slechts 3 dingen die belangrijk zijn om een gewoonte te veranderen.

Motivatie
Je zal pas veranderen wanneer je genoeg redenen hebt om te veranderen. Beeld jezelf in wie je wil worden en de voordelen die eraan verbonden zijn, versus de nadelen die enkel groter zullen worden als je blijft wie je nu bent. Het moet pijn doen om niet te veranderen.

Elimineer de startknop
Alle gewoontes hebben een mentale knop die het gedrag automatisch start. Neem deze startknop weg, en de automatische gewoonte kan niet starten. Zit je te vaak op jouw smartphone tijdens een gezellig etentje? Laat de smartphone thuis, zodat al jouw aandacht naar jouw gezelschap kan gaan. Wil je minder gaan roken of stoppen met roken? Zorg dan dat er geen sigaretten in jouw buurt komen, koop er geen meer en laat er geen achter in jouw huis. Het is niet alleen belangrijk om de startknop weg te laten. Zorg dat wanneer je toch geconfronteerd wordt met jouw startknop, jij een alternatieve, betere gewoonte klaar hebt, die de behoefte kan invullen. Wanneer stress jou naar de koekjestrommel drijft, zorg er dan voor dat je een nieuwe alternatieve manier hebt om snel en diep te kunnen ontspannen en dat je bovendien voldoende moeite moet doen om aan de koekjestrommel te geraken. Zo maak je het nieuwe gedrag makkelijker en het oude moeilijker. Beloon jezelf ook voldoende wanneer je kiest voor het nieuwe in plaats van het oude.

Maak de nieuwe gewoonte deel van jezelf
Tot slot integreer je het nieuwe gedrag als een onderdeel van jezelf. Zie jezelf als de persoon bij wie de nieuwe gewoonte hoort, visualiseer jezelf als de persoon die het juiste gedrag vertoont, en het wordt een natuurlijk deel van jezelf. Je wordt de persoon die aandacht heeft voor anderen, je wordt de persoon die gezond leeft, je wordt een rustige persoon die weinig last heeft van stress, …

Dus motiveer jezelf, elimineer de startknop en maak het deel van jezelf. Wil je meer weten, kom dan naar onze gratis info-avonden.

Een goede gewoonte: hou een dagboek bij

11610553_webDe duur van ons bestaan is korter dan een leesteken in een roman. Jouw momenten zijn de valuta van het leven. En als jouw leven de moeite waard is om te leven, dan is het de moeite waard om neer te schrijven; in een dagboek bijvoorbeeld.

Mijn dagboek heeft twee functies, het is een plan voor mijn ambities en het is een journaal voor wat ik meegemaakt en geleerd heb. Dit zorgt er enerzijds voor dat ik stress-vrij productief kan zijn. Het uitschrijven van duidelijke doelen zorgt er immers voor dat ik ze niet in mijn hoofd hoef te houden. Anderzijds laat een dagboek voldoende zelf-reflectie toe en biedt een dagboek de mogelijkheid om op meerdere niveaus te leren. Ten eerste krijg ik de feedback uit mijn acties. Is het resultaat niet wat ik verwachtte, dan kan ik mijn acties aanpassen.

“Falen bestaat niet, er is enkel feedback.”

Een hoger niveau is wanneer ik de patronen kan herkennen wanneer mijn resultaten niet overeenkomen met mijn verwachtingen, om in te zien dat mijn overtuigingen en mijn wereldbeeld in die situatie fout zitten. Dit is een veel diepere manier van leren en aanpassen.

Hou dagelijks jouw dagboek bij. Dit zijn enkele dingen die er zeker moeten in staan:

> Jouw doelen op korte (1 maand), middellange (3 maanden) en lange termijn (1 jaar).

> De resultaten die je vandaag wil behalen en de acties die ermee overeen komen.

> Wanneer jij precies die acties wil nemen om die resultaten te behalen.

> Jouw afspraken voor vandaag.

> Dingen waarvoor je vandaag dankbaar bent. Dit is voor mij een ochtendritueel.

> Alles wat je die dag geleerd hebt.

Je kan natuurlijk een aantal dingen toevoegen. In mijn dagboek staat er ook dagelijks een citaat om mij die dag te inspireren.  Misschien wil je zelf nog andere dingen toevoegen.

Mijn dagboek is van papier. Ik heb allerlei electronische apps zoals Evernote, Penultimate of Noteshelf geprobeerd, maar voor mij werkte dat tot nu toe nog niet. Wat ik nog niet probeerde is mijn dagboek als een blog te publiceren, wat sommigen doen.

Vandaag werk je aan de herinneringen van morgen. Een dagboek legt jouw vooruitgang vast en brengt gezonde routines in jouw leven die zorgen voor een gezonde geest. Meer weten? Kom naar een van onze gratis Life Coaching Seminars.

Buiten de comfortzone: ik wil een Aston Martin

13491357_webWelke vraag stel je aan jouw cliënt, werknemer, zoon of dochter wanneer hij jou om coaching, begeleiding of centen vraagt. Vele coaches, managers en ouders – afhankelijk van wie de vraag stelt – schijnen hier nogal wat moeite mee te hebben, vandaar dit korte overzicht van de kunst van het vragen stellen.

Het startpunt van dit overzicht is de situatie waarin iemand tegen jou zegt :“ik wil een Aston Martin”, en jij bent helaas geen Aston Martin concessiehouder.  Laten we duidelijk zijn, een Aston Martin – of Apple iPhone, Michael Kors handtas of wat dan ook – is geen doel waarop je iemand geloofwaardig kan coachen. Het voorwerp kan hooguit een beloning zijn. Maar daar wil ik het in dit artikel niet over hebben. We zullen ons strict houden aan de mogelijke vragen die we kunnen stellen.

Waarom?

Het antwoord op de vraag “waarom?” zal bestaan uit een aantal keer “omdat” met de bijhorende argumenten. Je laat de persoon dus expliciet argumenten opbouwen die de wens naar het voorwerp, de Aston Martin, versterken. Is dit werkelijk wat jij als coach, werkgever of ouder wil doen?

Wanneer? Welk type? Welke kleur?

Hier vraag je naar de eenvoudige weglatingen in de bewering “ik wil een Aston Martin” en maak je de wens specifieker en concreter voor de persoon in kwestie. Opnieuw versterk je door deze vragen de wens van jouw gesprekspartner.

Wat zou er gebeuren wanneer je een Aston Martin zou bezitten?

Met deze vraag richt je je naar de veralgemening in de bewering. Je laat de cliënt kijken naar het verdere verloop van de film waarin de wens vervuld wordt. Dit kan goed aflopen, dit kan slecht aflopen, het hangt er een beetje van af. Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn “ik zou dolgelukkig zijn”, maar een ander antwoord zou evengoed kunnen zijn “ik zou veel meer boetes oplopen.” Het oordeel of dit dan een goede vraag is, is contextafhankelijk.

Wat zou er gebeuren als je nooit een Aston Martin zou hebben?

Wat zou er gebeuren als je geen Aston Martin zou hebben?

Opnieuw kijken we naar de veralgemening in de bewering. Hier breng je de aandacht op de mogelijkheden die de cliënt waarschijnlijk nog niet heeft willen zien en op alternatieve scenario’s. Het kan een eerste stap zijn om het persoonlijke geluk los te koppelen van het al dan niet bezitten van een voorwerp. Meestal gebeurt dit hoe dan ook na aankoop van het voorwerp, maar deze optie gebaseerd op het stellen van een vraag is goedkoper.

Je wil een Aston Martin opeten? Bakken? Huren? Opblazen? Vernielen?

Dit is de meest provocatieve vraag uit het rijtje, waarbij je doet alsof iemand het werkwoord zo onspecifiek gemaakt heeft dat hij het zelfs heeft weggelaten. Dit is niet de vraag die jouw gesprekspartner verwacht. Het belangrijkste effect is dat de cliënt een verschuiving maakt in zijn gemoedstoestand, en dat je dus als coach een ander emotioneel startpunt kunt kiezen dan dewelke de cliënt in gedachten had.

Niet gedacht dat je met zo’n klein zinnetje zoveel vragen kon stellen? Dan is het tijd om eens langs te komen op een van onze gratis info-sessies. Tot binnenkort!

Perfect onzeker – 3 tips om onzekerheid te overwinnen bij perfectionisme

20568994_blogHeb jij ooit zo perfect geweten wat er gedaan moest worden dat je er onzeker van werd?

Soms weet je zo precies wat je wil, en welke stappen en acties je moet nemen om er te geraken, dat de angst dat het zal mislopen jou overmant. Hoe meer je weet wat er juist moet gebeuren, hoe meer je ziet wat er allemaal fout kan lopen, en wat je allemaal fout kan doen. En uiteindelijk zie je alleen nog maar hoe heel jouw project verkeerd afloopt.

Het is een beetje zoals dokter Bibber spelen. Je haalt voorzichtig de onderdelen uit dokter Bibber en hoe meer je denkt dat je niet mag trillen, hoe meer jouw handen trillen.

Hoewel in een kort artikeltje niet alles opgelost kan worden, kunnen deze tips misschien toch helpen:

Tip 1: Verander jouw dialoog met jezelf, van het negatieve “ik mag niet …” naar het positieve “ik ga …”. Bij Dokter Bibber wordt dit “ik mag niet trillen” naar “ik ga met een vaste hand dit eruit halen”.

Tip 2: Besef dat de stappen naar jouw doel niet perfect hoeven te zijn. Ga stap voor stap. Verifieer na elke stap of je nog op koers bent. Wanneer je niet helemaal op koers bent, pas dan jouw volgende stap aan. Een vliegtuig dat van Brussel naar New York vliegt, vliegt nooit recht op het doel af. Er wordt telkens bijgestuurd.

Tip 3: Het is jouw hoofd, jij beslist welke beelden je erin op hangt. In plaats van films te draaien waarin je jezelf ziet mislukken, kun je ook kiezen om films te draaien waarin je de nodige stappen zet om te slagen. En bijstuurt wanneer iets niet perfect gaat.

Klinkt dit alles iets te eenvoudig? Eigenlijk is het ook niet zo moeilijk, maar ik geef toe dat soms wat hulp van een coach nuttig kan zijn. Er is immers nog veel meer mogelijk dan deze 3 tips. Kom daarom eens kijken en luisteren op een van onze gratis Life Coaching Seminars. Tot binnenkort!

Jouw stemming beïnvloedt jouw kansen om te overtuigen – 3 tips om sterker aan een gesprek te starten

Mis jij soms jouw kans om jouw boodschap met voldoende impact en overtuigingskracht over te brengen nog voor de ontmoeting begonnen is? Bij een presentatie, interview of verkoopsgesprek is jouw eigen emotie het eerste wat jij communiceert. Als dit niet goed zit, dan weet je vaak al vooraf dat het zal mislukken. In deze video geef ik jou enkele tips om jouw gesprek of presentatie alvast goed te starten!

Meer weten? Kom naar een van onze gratis NLP infosessies.

7 Obstakels waar een nicotine patch U niet bij kan helpen

20524256_blogEr zijn vele manieren om te stoppen met roken. Roken is een verslaving waarbij de mentale component minstens even belangrijk is als de chemische. Vervangproducten lossen zelden de mentale hindernissen op die opduiken bij het veranderen van gedrag. Die obstakels moet je zelf overwinnen, al dan niet met behulp van een goede coach. Hier zijn 7 van die belangrijke obstakels waarbij een coach jou kan helpen.

1) De gewoonte om sigaretten te kopen

Stoppen met roken is eigenlijk gemakkelijk: koop geen sigaretten meer. Helaas werkt het zo niet. Voor vele rokers is ook het kopen van sigaretten, naast het roken, een gewoonte die moet doorbroken worden.

2) De triggers om een sigaret op te steken

Je steekt niet zo maar een sigaret op. Vaak heb je als roker vaste momenten om een sigaret op te steken: na de maaltijd, tijdens een vaste pauze op het werk, na de seks, … Aan elk van die triggers moet een nieuw gedrag verbonden worden: wat ga je in de plaats doen?

3) De voordelen van roken

De meesten willen het niet geweten hebben, maar roken biedt ook voordelen, en die voordelen zijn persoonlijk. Voor sommigen is het ontstressen, anderen kunnen zich beter concentreren wanneer ze roken. Nog anderen roken om de eetlust te remmen en zo slank te blijven. De drempel om te stoppen is zeer hoog als je geen alternatieven hebt om dezelfde voordelen te behouden.

4) De overtuigingen die jou stoppen om te stoppen

Hier is een populaire overtuiging die mensen vaak tegen houdt om te stoppen met roken: Als ik stop met roken, dan wordt ik 10 kg dikker. En als je er echt in gelooft en niets doet aan het compenseren van de voordelen van roken, en aan de fysieke gewoonte, dan ga je er die 10 kg met gemak bij krijgen door te gaan emotioneel eten. Een coach kan jou helpen om enerzijds de overtuiging te veranderen, en anderzijds ervoor te zorgen dat de overtuiging geen waarheid wordt.

5) De invulling van jouw waarden

Voor een aantal rokers biedt roken het invullen van een aantal waarden: sociaal roken, het beleven van het verhaal van de held (Tony Soprano, James Bond in ‘License To Kill’, Loïs Lane in ‘Superman II’, …), aanzien of imago (de Marlboro Man), ..  Wanneer je stopt met roken, moet je die waarden op een andere manier invullen.

 6) De fysieke gewoonte

De fysieke gewoonte heeft niets met ontwenningsverschijnselen van nicotine te maken. Niemand van de mensen die ik tot nu begeleidde bij het stoppen met roken vertoonde deze zogezegde ontwenningsverschijnselen. Wat er wel is, is de gewoonte om dingen in de mond te stoppen op bepaalde momenten. Als je bovendien vergeet om de voordelen van roken op te lossen (zie obstakel 3) dan zit je al gauw bij emotioneel eten. Een goede begeleiding kan dit alles voorkomen.

7) De verleiding van het merk

Het is geen toeval dat veel rokers steeds hetzelfde merk roken. Wanneer je er bij een roker naar vraagt, krijg je vaak te horen dat ze die sigaret het lekkerst vinden. En de meeste rokers geloven hun eigen onzin ook nog. Wat niet wil zeggen dat ze het merk niet kunnen herkennen op gebied van smaak. Maar “lekker” kwam meestal na de keuze van het merk. Een pakje sigaretten koop je op een beeld, niet op de smaak. Een goede coach kan die visuele verleiding weg nemen. Het is bovendien heel gemakkelijk voor een goede coach om een vieze smaak te associëren met uw merk naar keuze.

Dit is geen betoog tegen nicotine patches maar wel een aansporing om ervoor te zorgen dat je volledig van het roken af geraakt, zelf of met behulp van een goede coach. Als je dit niet doet, blijft nicotine jouw meester …

Meer weten? Kom naar een van onze gratis Life Coaching Seminars.

Meer weten? Kom naar een van onze gratis Life Coaching Seminars.

Braindrums presenteert op Innovatieacademie West-Vlaanderen

ik innoveerHet Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kortrijk nodigde ons reeds voor het vierde jaar op rij uit om op 5 maart een praktische sessie te verzorgen rond creativiteit op de Innovatieacademie in West-Vlaanderen.

De Innovatieacademies zijn een project van Flanders DC, de Innovatiecentra en de Vlaamse regering om innovatie op een praktische en concrete manier te stimuleren bij de KMO’s in Vlaanderen.  In West-Vlaanderen neemt het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven hiervoor het initiatief.  Doelgroep van de Innovatieacademies zijn de bedrijfsleiders of werknemers van KMO’s doorheen alle sectoren die innovatie in hun bedrijf in de praktijk willen brengen.

Braindrums nam de laatste sessie uit de reeks voor haar rekening, met als onderwerp het stimuleren en faciliteren van creativiteit binnen een bedrijf.  We bouwen aan 3 praktische en concrete vaardigheden bij de deelnemers:

Het creatieve proces
Blokkades voor creativiteit
Creativiteitstechnieken en brainstormtechnieken

Het allerbelangrijkste hierbij is dat creativiteit niet stopt wanneer je 1000 ideeën hebt. Zinvolle brainstormsessies selecteren ook uit die 1000 ideeën, welke je wil implementeren en zorgen ervoor dat je een concreet actieplan hebt om de geselecteerde ideeën te realiseren. De uitkomst van een goede brainstorm is een plan waar iedereen  achter staat en dat rekening houdt met stakeholders, tegenslagen en obstakels.

Meer weten? Contacteer ons!

Dat heb ik niet gezegd: 5 tips over hoe we onszelf en anderen door ons taalgebruik in de verkeerde richting duwen

8332587_blogWe communiceren te vaak zonder nadenken. Bovendien denken we dat onze partner, onze kinderen en onze collega’s niet naar ons luisteren. Maar vaak luisteren ze eigenlijk te goed naar ons en zijn we zelf de onbewuste boosdoener van de omgekeerde reactie dan die we verwachtten.

Daarom deze 5 eenvoudige tips waarbij we in elke tip de kracht van een bepaald woord demonstreren.

Tip 1: Proberen

Vooraf bevat het woord “proberen” de belofte van mislukken. Nadien bevat proberen de boodschap dat het OK is om te mislukken.

“Kan jij me 100 euro lenen? Ik zal jou volgende week proberen terug te betalen.”

“Het is misschien mislukt, maar je hebt tenminste geprobeerd.”

Tip 2: Negatieve taal zoals niet, geen, …

Om een zin te kunnen interpreteren, verwerken we ze eerst zonder de negatieve taal. Pas daarna passen we de negatieve elementen toe, en laat dit nu vaak net te laat zijn. Onze hersenen zijn immers getraind om naar beelden toe te werken, als een soort doel.  De beelden worden reeds gevormd van zodra we een beschrijving horen, zoals frieten, chocolade en bier in de volgende zin. Volgende zin maakt het dan ook extra moeilijk om dit dieet te volgen.

“In dit dieet mag je geen frieten eten, geen chocolade eten en vooral geen bier drinken.”

Tip 3: Maar

Ik wil niet ingaan op de oersaaie en overbenadrukte “ja, maar … – doctrine”. Lees gewoon even volgende 2 zinnen en voel het verschil.

“Je hebt wel 17 op 20 voor Nederlands, maar slechts 3 op 20 voor wiskunde.”

“Je hebt slechts 3 op 20 voor wiskunde, maar wel 17 op 20 voor Nederlands.”

Tip 4: Als 

Er is een groot verschil tussen “als” en “wanneer”. Te vaak hoor ik ze nog ondoordacht door elkaar gebruiken. Zeg de volgende 2 zinnen elk om beurt tegen jezelf. Wat is het verschil?

“Als ik de laatste kilometer van deze marathon uit loop, zal ik blij zijn.”

“Wanneer ik de laatste kilometer van deze marathon uit loop, zal ik blij zijn.”

Tip 5: Zou moeten

De meeste mensen voeren hun “zou moeten” niet of nooit uit. Bovendien is het een uitstekende methode om jezelf en anderen schuldgevoel aan te praten. Kijk maar naar die items op jouw to-do-lijstje die er al veel te lang op staan, en vraag je af hoe je tegen jezelf communiceert over die items. Inderdaad, de kans is groot dat je begint met “ik zou nog moeten …”

Omdat ik jouw schuldgevoel niet op mijn geweten wil hebben, gebruik ik in hetvolgende zinnetje de zou moeten op een meer nuttige wijze …

“Je zou dit allemaal moeten vergeten, in feite zou je het nooit mogen toepassen in jouw privé-leven en zeker niet in jouw werk.”

Meer weten? Kom naar een van onze gratis Life Coaching Seminars.