GROW versus NLP coaching

22670122_blogVele bedrijfscoaches gebruiken het GROW model (Goals, Reality, Options, Will) als coaching proces. GROW focust op de inhoud van een probleem of uitdaging, en legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen bij de coachee.  Daarom is GROW uitstekend als instrument in de relatie tussen lijnmanagers en hun medewerkers.  NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) richt de aandacht op de onbewuste processen en communicatie met zichzelf en met anderen om zo de perceptie, het gedrag en overtuigingen bij zichzelf en bij anderen te veranderen.  Dit maakt NLP complementair aan het GROW model, maar wat zijn nu precies de verschillen?

De rol van een NLP coach verschilt van de rol van een coach in GROW.  De coach die werkt volgens het GROW model zal jou helpen om alles uit jezelf te halen wat erin zit, zeg maar ‘jouw motor zo goed mogelijk gebruiken’.  De NLP coach zal jou coachen om jouw onbewuste processen verbeteren, en om nieuwe aan te leren, om zo een ‘betere motor’ te verkrijgen.

Daarom is de attitude in beide aanpakken verschillend.  Bij GROW is de richting om een cliënt te benaderen eerder rationeel en inhoudelijk. Bij NLP coaching gaat de aandacht naar de onderliggende onbewuste processen, zoals onder andere beslissingsprocessen, motivatieprocessen, de processen die ertoe leiden dat je jezelf stresseert, enzovoort.

Dit betekent dat de laag waarop en de aanpak waarmee we werken verschillen.  In een GROW coaching sessie wordt een uitdaging of probleem inhoudelijk in kaart gebracht en met die inhoud wordt er gewerkt om zo de cliënt zelf een oplossing te laten vinden. In NLP coaching gaat de aandacht naar de onderliggende processen bij de cliënt om te begrijpen waar die goed of fout lopen, welke processen beter zouden kunnen en welke processen ontbreken om de nodige verandering bij de cliënt te bereiken. Onbewuste processen kunnen geoptimaliseerd worden en nieuwe processen kunnen aangeleerd worden zodat de cliënt in de toekomst efficiënter en effectiever resultaten behaalt. Dit is vergelijkbaar met het leren van optellen of vermenigvuldigen: eenmaal de bewerking in jouw hoofd zit, kun je die in allerlei mogelijke toekomstige situaties gebruiken.

Het is dan ook logisch dat er een ander coaching proces en andere coaching technieken gebruikt worden in NLP dan die welke in GROW toegepast worden.  Hier zijn enkele praktische voorbeelden.

1) Het coaching proces voor NLP is uitgebreider dan het GROW proces. Een NLP coaching sessie bevat naar het einde van de sessie een formele test van het coaching resultaat.  Daar waar in het GROW coaching model de coachee met de resultaten aan de slag moet na de sessie, gebeurt de verandering bij NLP tijdens de sessie in een onbewust proces wat onmiddellijk kan getest worden.  Is het resultaat van de test positief, dan biedt het NLP coaching proces in een laatste stap een soort “verzekering” zodat de impact van de coaching sessie zal blijven in de toekomst.

2) De definitie van de gewenste uitkomst (Goal) is veel meer gestructureerd en gericht bij NLP dan in het GROW model. Het NLP model richt zich immers specifiek op het snel veranderen van gedrag. Daarbij wordt ook veel impliciete aandacht besteed aan de 3 essentiële elementen die nodig zijn om te veranderen: de beslissing om te veranderen, de motivatie om te veranderen en de overtuiging dat de verandering mogelijk is. Dit alles vind je niet terug in het GROW model dat wat betreft Goal-setting vanuit het eenvoudiger SMART model vertrekt.

3) De methode van vraagstelling tijdens de Reality stap verschilt bij NLP. Dat is logisch omdat coaches in de GROW methode naar de inhoud van de probleemstelling vragen, terwijl de inhoud voor NLP meestal niet relevant is. De vragen in het NLP model zijn erop gericht de perceptie en mentale kaart bij de coachee bloot te leggen en te veranderen. Daarvoor biedt NLP een unieke methode van vraagstelling, het meta-model, die de nodige training en inzicht vraagt.

4) Daar waar GROW tijdens de Options stap uitgaat van de mogelijkheden die de coachee voor zichzelf ziet, biedt NLP de mogelijkheid aan de coach om effectief en zeer snel interventies met blijvend resultaat uit te voeren. Deze interventies kunnen zeer ver gaan, veel verder dan wat gebruikelijk is in bedrijfscoaching, maar in de bedrijfscontext wel vaak nuttig: veranderen van overtuigingen, overwinnen van angsten en fobieën, veranderen van perceptie, controle over emoties …

GROW is zeer waardevol als coaching methode in bedrijven in de relatie tussen lijnmanager en medewerker.  Maar als je de perceptie of het gedrag van jezelf en van jouw medewerkers wilt gaan veranderen, mensen wil gaan overtuigen van de nodige veranderingen in een bedrijf, … dan heb je meer nodig. En ook al ga je als manager niet noodzakelijk op de dieper liggende processen coachen bij jouw medewerkers, toch biedt de kennis van NLP veel voordelen zowel in zelfleiderschap als in het leiderschap tegenover anderen: meer inzicht in de interne en onbewuste processen van jezelf en anderen (beslissen, motivatie, creativiteit, stress, …), meer inzicht in de manier waarop mensen communiceren en meer inzicht in het gedrag van anderen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s