“Geen commentaar” is zelden een goede keuze!

20664289_blogAf en toe komt iemand wel eens in een situatie waarin hij valselijk beschuldigd wordt, of waarin er bepaalde zaken geïnsinueerd worden die niet waar zijn. De rechtszaal is daarvan het meest gekende voorbeeld, maar ik heb hetzelfde zien gebeuren op bedrijfsvergaderingen, in interviews op TV, in huiselijke kringen en zelfs op familiefeesten. Sommigen verkiezen om niet op zulke insinuaties in te gaan, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

Zo’n 20 jaar geleden werd dit al getest in de context van een rechtszaak. In een groep van meer dan 100 deelnemers – als juryleden – werden verschillende scenario’s getest. Het onderwerp van de rechtszaak was de verkrachting van Ms. Wilson, en de verdachte die terecht stond was Mr. Burks. Een expert, Dr. Blackburn, getuigt in het voordeel van Mr. Burks.

In één groep van scenario’s stelt een advocaat de volgende vraag aan het slachtoffer, Ms. Wilson: “Is het waar dat je vroeger nog een man van verkrachting hebt beschuldigd?” Dit is een insinuatie die in een rechtszaak de geloofwaardigheid van Ms. Wilson onderuit kan halen. Hieruit volgen 3 scenario’s uit voort:

1. Ms. Wilson antwoordt: “Ja, dat is waar.”

In dit geval gelooft 100% van de juryleden dan ook dat het waar is, en dus ondermijnt dit voor alle juryleden de geloofwaardigheid van Ms. Wilson.

2. Ms. Wilson antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft nog steeds 8-15% dat de insinuatie van de advocaat waar is, zelfs al antwoordt Ms. Wilson dat het niet waar is. Voor bijna 1 op 10 juryleden heeft Ms. Wilson dus haar geloofwaardigheid verloren.

3. De advocaat van Ms. Wilson belet dat er een antwoord komt, met het gekende “Objection Your Honour”, wat ook toegekend wordt. Dit is het equivalent van “Geen commentaar.”

In dit geval gelooft 35% van de juryleden dat de insinuatie van de advocaat waar is. Wanneer je dus niet reageert, gelooft meer dan 1 op 3 mensen de insinuatie.

Er werd een tweede groep van scenario’s getest, waarbij een advocaat insinuaties maakt in de richting van de expert, Dr. Blackburn om zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. De advocaat stelt hem de vraag: “Is het waar dat je werk niet door collega’s wordt gewaardeerd?” Opnieuw zijn er 3 scenario’s:

1. Dr. Blackburn antwoordt: “Ja, dat is waar.”

Niettegenstaande Dr. Blackburn dit toegeeft, gelooft 30% nog steeds in de bekwaamheid van de expert!

2. Dr. Blackburn antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft opnieuw 8-15% dat de insinuatie waar is, ook al antwoordt de expert – onder ede – dat het niet waar is.

3. Nu belet de advocaat van de verdediging dat er een antwoord komt, opnieuw met een “Objection Your Honour” dewelke toegekend wordt. Opnieuw het equivalent van “Geen commentaar!”.

Opnieuw gelooft 35% van de juryleden, meer dan 1 op 3, de insinuatie die gemaakt werd.

De studie toont aan dat bij het gebruiken van “geen commentaar” er minstens 2 maal zoveel mensen zijn die de gemaakte insinuatie geloven, namelijk 1 op 3 mensen, dan wanneer de insinuatie ontkend wordt. De optie “geen commentaar” is dan ook niet de beste optie wanneer een valse insinuatie gemaakt wordt!

Ook toont het aan dat, eenmaal de insinuatie gemaakt wordt, bijna 1 op 10 mensen – soms zelfs meer – de insinuatie gelooft, zelfs al wordt de insinuatie ontkend. Met andere woorden, waar rook is, is vuur!

In onze NLP trainingen gaan we dieper in op de onderwerpen van communicatie en overtuigen. Kom eens langs op een van onze gratis infoavonden!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s