Time management is pas zinvol als je jouw missie kent

Time managementEen team avonturiers kapt zich een weg door de jungle op overlevingstocht voor een of ander TV programma. De uren vliegen voorbij en hoewel het team efficiënt en gemotiveerd samen presteert, maken ze toch minder vooruitgang dan ze hoopten. Eindelijk geraken ze voorbij een van de grote bomen in het woud. Een van de meer lichtzinnige avonturiers besluit om in de boom te klimmen om even van het uitzicht te kunnen genieten.  Eenmaal boven doet hij een onthutsende ontdekking. Hij roept naar zijn vrienden beneden: “Stop met kappen, we zitten in het verkeerde bos!” Stel je zijn verbazing voor wanneer hij het antwoord hoort: “Zwijg, we maken vooruitgang!”

Je hoorde dit verhaal misschien al eens eerder, maar ik blijf het een nuttige metafoor vinden. Zeker nu iedereen zo geobsedeerd is geraakt door efficiëntie. Er zijn een massa productiviteitsapps voor allerlei smartphones, tablets en pc’s. De boekenwinkels liggen vol met boeken zoals “getting things done”, “never check e-mail in the morning” en andere. Nochthans zullen deze jou enkel helpen om aan het einde te komen van een eindeloze lus (zoals we vroeger in de IT sector zeiden) als er geen hoger doel achter al deze taken en acties zit.

Hoe kan dit beter? Hier zijn enkele mogelijke stappen vooraleer je met time management begint:
1) Vind jouw eigen heldere missie die jou inspireert en beweegt, jouw persoonlijke hoger doel, en beschrijf ook waarom je dit hoger doel wilt bereiken. Dit is vaak al een levenswerk op zich. Als er een automerk, een geldbedrag of te veel keer “ik” in jouw doelstelling voorkomt, dan ben je er waarschijnlijk nog niet. (zie ons artikel over het ego en motivatie versus inspiratie)
2) Toets af of jouw missie wel overeenkomt met jouw waarden! En omgekeerd, vind de overtuigingen, attitudes en waarden die bij deze missie en bij jou passen, maar die je nog mankeert.
3) Zet de missie om in concrete doelstellingen die eveneens overeen komen met jouw waarden
4) Stel jezelf de vraag: “wat heb je nodig om deze concrete doelstellingen te realiseren?” Denk daarbij concreet aan eigen vaardigheden, „medewerkers” of begeleiders, middelen, …
5) Zet jouw concrete doelstellingen uit stap 3 nu om in concrete acties. En eigenlijk zijn alle andere acties die op jouw lijstje staan maar hier niet onder vallen overbodige balast. Als dat niet zo is, dan is er waarschijnlijk iets te kort in een van de vorige stappen.
6) Nu pas begint het zinvol te worden om aan efficiëntie te denken!

De oplossing die ik hier voorstel, lijkt niet de korte weg! Het vergt inspanning, inzicht en vooral veel reflectie. Deze aanpak vraagt ook om het ego los te laten, iets wat in deze tijden van ver doorgedreven individualisme en sociale media narcisme niet zo makkelijk is.

Het laatste wat je wil meemaken is dat je doorheen jouw leven een ladder op klimt, om boven aan de ladder te ontdekken dat ze tegen de verkeerde muur staat!

Meer weten over hoe je richting aan jouw leven kunt geven? Kom naar een van onze gratis Life Coaching sessies.

7 Manieren Om Een Ongeïnspireerd Leven Te Leiden Vol Motivatie

Motivatie versus inpiratieEr is een verschil tussen motivatie en inspiratie. Motivatie vergt meestal voortdurende inspanning, terwijl inspiratie ons zonder nadenken vooruit leidt. Het is zo’n beetje zoals het verschil tussen een comité met een plan – de Titanic – en een man met een visie – de ark van Noah – . Ego speelt hierin vaak een doorslaggevende rol. Hier zijn zeven manieren om uw motivatie te stimuleren, die echter zeer schadelijk zijn voor uw inspiratie.

1) Exegi monumentum

Overtuig uw ego dat met de dood alles eindigt, zodat het gemotiveerd is om er alles aan te doen om iets onvergetelijks achter te laten voor het nageslacht.

2) Je bent wat je eet, de kleren maken de man en andere onzin

Van zodra je denkt dat jouw angsten echt zijn, dat jouw negatief zelfbeeld echt is, dat bezit echt is, dat de manier waarop je eruit ziet echt is, en alle andere onzin, dan motiveert U uw ego om overal een dikke laag vernis over te spuiten, om er alles aan te doen dat het er goed uit ziet. The show must go on!

3) De wet van de aantrekking

De obsessie voor de wet van de aantrekking, is een uitstekende stimulans voor frustratie en angst om iets te verliezen, en dus een uitstekende motivator! Als we echter voortdurend denken aan alles wat we kunnen kwijt raken, dan is het dat wat we net aantrekken.

4) Oordeel

Oordeel wat goed is, en wijs af wat slecht is. Verdeel de wereld in het goede en het slechte. Op die manier kan uw ego een kant kiezen, positie innemen – vaak nog ongeïnformeerd – en de schouders zetten onder een doel.

5) Er is een dunne lijn tussen liefde en haat

Ego laat ons van sommigen houden, laat ons onverschillig ten opzichte van de meesten en zorgt ervoor dat we al de rest haten. Hou kan U immers houden van diegenen die U schade berokkenen, pijn doen of uw gezworen vijanden zijn? Is een gemeenschappelijke vijand immers geen uitstekende motivator om Uzelf, een team, een bedrijf of zelfs een hele natie op de been te krijgen?

6) Ambitie

Velen vertrekken, maar slechts weinigen komen aan. Ego is dol op een strak lichaam, op allerlei vormen van bezit en op verwezenlijkingen. Ambitie is een uitstekende drijfveer!

7) “Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven”

Leven in het verleden, spijt en schuldgevoel zijn misschien zelf geen goede drijfveren, maar wel een uitstekend excuus voor alles wat er nu mislukt! Uw enige optie om dan nog vooruit te komen, lijkt om Uzelf te motiveren.

Hier zit het werkelijke verschil: Motivatie is waar U een idee neemt en het realiseert. Inspiratie is waar het idee ons beweegt!

Kom naar een van onze gratis sessies over Life Coaching en ontdek hoe U kan geïnspireerd worden. Het is uiteindelijk een veel gemakkelijkere keuze!

Deze tekst werd geïnspireerd door Dr. W. Dyer.

“Geen commentaar” is zelden een goede keuze!

20664289_blogAf en toe komt iemand wel eens in een situatie waarin hij valselijk beschuldigd wordt, of waarin er bepaalde zaken geïnsinueerd worden die niet waar zijn. De rechtszaal is daarvan het meest gekende voorbeeld, maar ik heb hetzelfde zien gebeuren op bedrijfsvergaderingen, in interviews op TV, in huiselijke kringen en zelfs op familiefeesten. Sommigen verkiezen om niet op zulke insinuaties in te gaan, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

Zo’n 20 jaar geleden werd dit al getest in de context van een rechtszaak. In een groep van meer dan 100 deelnemers – als juryleden – werden verschillende scenario’s getest. Het onderwerp van de rechtszaak was de verkrachting van Ms. Wilson, en de verdachte die terecht stond was Mr. Burks. Een expert, Dr. Blackburn, getuigt in het voordeel van Mr. Burks.

In één groep van scenario’s stelt een advocaat de volgende vraag aan het slachtoffer, Ms. Wilson: “Is het waar dat je vroeger nog een man van verkrachting hebt beschuldigd?” Dit is een insinuatie die in een rechtszaak de geloofwaardigheid van Ms. Wilson onderuit kan halen. Hieruit volgen 3 scenario’s uit voort:

1. Ms. Wilson antwoordt: “Ja, dat is waar.”

In dit geval gelooft 100% van de juryleden dan ook dat het waar is, en dus ondermijnt dit voor alle juryleden de geloofwaardigheid van Ms. Wilson.

2. Ms. Wilson antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft nog steeds 8-15% dat de insinuatie van de advocaat waar is, zelfs al antwoordt Ms. Wilson dat het niet waar is. Voor bijna 1 op 10 juryleden heeft Ms. Wilson dus haar geloofwaardigheid verloren.

3. De advocaat van Ms. Wilson belet dat er een antwoord komt, met het gekende “Objection Your Honour”, wat ook toegekend wordt. Dit is het equivalent van “Geen commentaar.”

In dit geval gelooft 35% van de juryleden dat de insinuatie van de advocaat waar is. Wanneer je dus niet reageert, gelooft meer dan 1 op 3 mensen de insinuatie.

Er werd een tweede groep van scenario’s getest, waarbij een advocaat insinuaties maakt in de richting van de expert, Dr. Blackburn om zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. De advocaat stelt hem de vraag: “Is het waar dat je werk niet door collega’s wordt gewaardeerd?” Opnieuw zijn er 3 scenario’s:

1. Dr. Blackburn antwoordt: “Ja, dat is waar.”

Niettegenstaande Dr. Blackburn dit toegeeft, gelooft 30% nog steeds in de bekwaamheid van de expert!

2. Dr. Blackburn antwoordt: “Nee, dat is niet waar.”

In dit geval gelooft opnieuw 8-15% dat de insinuatie waar is, ook al antwoordt de expert – onder ede – dat het niet waar is.

3. Nu belet de advocaat van de verdediging dat er een antwoord komt, opnieuw met een “Objection Your Honour” dewelke toegekend wordt. Opnieuw het equivalent van “Geen commentaar!”.

Opnieuw gelooft 35% van de juryleden, meer dan 1 op 3, de insinuatie die gemaakt werd.

De studie toont aan dat bij het gebruiken van “geen commentaar” er minstens 2 maal zoveel mensen zijn die de gemaakte insinuatie geloven, namelijk 1 op 3 mensen, dan wanneer de insinuatie ontkend wordt. De optie “geen commentaar” is dan ook niet de beste optie wanneer een valse insinuatie gemaakt wordt!

Ook toont het aan dat, eenmaal de insinuatie gemaakt wordt, bijna 1 op 10 mensen – soms zelfs meer – de insinuatie gelooft, zelfs al wordt de insinuatie ontkend. Met andere woorden, waar rook is, is vuur!

In onze NLP trainingen gaan we dieper in op de onderwerpen van communicatie en overtuigen. Kom eens langs op een van onze gratis infoavonden!