Unbelievable! Part 1: You are always right

Change your beliefsWhether you think you can, or you think you can’t, you are right.”  Henry Ford.

You are free to believe anything you want!

You want to believe you are musical, you can .. it’s true.

You want to believe you are not musical, you can .. it’s true.

You want to believe you are a good parent, you can .. it’s true.

You want to believe you are a bad parent, you can .. it’s true.

You want to believe you can still grow your company, you can .. it’s true.

You want to believe you can’t grow your company anymore, you can .. it’s true.

What you believe about yourself, determines what is possible and what is not possible. Beliefs are in your mind and your behaviour follows. Your beliefs determine what you do. They determine what you are open to and your blind spots. Every moment of your life, you experience the effects and consequences of your beliefs. Sometimes it seems as if a belief has all control over you. It sometimes can make you so angry – like in an argument – when another person does not share your beliefs.

Fortunately the opposite is true! A belief does not have any power without you. Without you, the belief wouldn’t even exist.  You are in charge over your own beliefs.

Advertisements

Ongelofelijk! Deel 1: Jij hebt altijd gelijk

Overtuigingen veranderenWhether you think you can, or you think you can’t, you are right.”  Henry Ford.

Jij hebt de vrijheid om alles te geloven wat je wil!

Wil je geloven dat je muzikaal bent, dan kan je dat .. het is waar.

Wil je geloven dat je niet muzikaal bent, dan kan je dat .. het is waar.

Wil je geloven dat je een goede ouder bent, dan kan je dat .. het is waar.

Wil je geloven dat je een slechte ouder bent, dan kan je dat .. het is waar.

Wil je geloven dat jouw bedrijf nog kan groeien, dan kan je dat .. het is waar.

Wil je geloven dat jouw bedrijf niet meer kan groeien, dan kan je dat .. het is waar.

Wat je gelooft over jezelf, bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. Althans in jouw gedachten, en daar gedraag je je naar. Jouw geloof en overtuigingen bepalen wat je doet, en ze bepalen jouw gedrag. Ze bepalen waar je open voor staat en ook jouw blinde zones.  Elk moment van jouw leven ervaar je de effecten van jouw overtuigingen en geloof.  Soms lijkt het zelfs alsof een overtuiging alle macht over jou heeft. Het kan jou soms zo kwaad, ja zelfs woedend maken wanneer een ander – in een discussie bijvoorbeeld – niet jouw geloof deelt.

Gelukkig is het omgekeerde eigenlijk waar! Een overtuiging heeft geen macht zonder jou. Zonder jou zou de overtuiging niet eens bestaan. Jij hebt de macht en de controle over jouw overtuigingen.

Wat is NLP?

Wat is NLP?Hoe los je de belangrijke vragen en problemen in jouw leven op?
Ik ben er zeker van dat je jezelf – misschien onbewust – wel eens één of meerdere van de volgende belangrijke vragen gesteld hebt:

Wat wil ik gaan doen met mijn leven en hoe breng ik mijn dromen tot realisatie?
Hoe krijg ik controle over mijn emoties wanneer ik dat wil?
Hoe kan ik blijvend mijn gedrag en mijn denken veranderen?

Zovele zelfhulp-boeken en coaches zeggen maar al te vaak wat je moet doen en waarom, maar nooit hoe je dat moet doen. Neuro-Linguïstisch Programmeren – althans in onze aanpak volgens Dr. Richard Bandler – geeft op deze vragen een antwoord.

De meest effectieve en efficiënte technologie op gebied van zelfontwikkeling
De ontwikkeling van NLP startte in het begin van de jaren 1970s door de grondleggers Dr. Richard Bandler en John Grinder, en is ondertussen blijven evolueren naar een van de meest effectieve en efficiënte technologieën in het domein van zelfontwikkeling. NLP evolueert nu nog steeds, en wordt gebruikt door miljoenen mensen over de hele wereld, al kun je het soms terug vinden onder verschillende namen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is de “Kopieer-Plak” functie voor menselijk gedrag
NLP zoekt de best mogelijke manier om iets te bereiken door te kijken naar hoe iemand dit al eerder deed, om het dan aan andere mensen te leren. Dit verschilt van na-apen omdat na-apen naar de uiterlijke kenmerken kijkt. NLP maakt een model van hoe mensen denken, van wat het mentale proces is van een bepaald soort gedrag of van een verandering.

Om dit te kunnen kijkt NLP naar de neurologische configuraties. Een fobie is bijvoorbeeld een vast neurologisch patroon tussen de gedachte aan het voorwerp van de fobie (bv. een spin) en de fobische reactie.  NLP kijkt ook naar de taalstructuren die vastliggen, die we gebruiken om met onszelf en met anderen te communiceren. Dit omvat hoe we de beelden maken die we ons voorstellen, de verschillende manieren waarop we tegen onszelf spreken en de gevoelens die we daardoor voor onszelf creëren.

Het derde element is het inzicht in hoe mensen leren op het gebied van gedrag en vaardigheid. Begrijpen hoe je iets leert betekent dat je jouw eigen gedrag en denken kunt her-programmeren. En natuurlijk ook dat van anderen.

Dit geeft ons een set van instrumenten waarmee mensen diepgaande veranderingen kunnen maken bij zichzelf en bij anderen, gemakkelijk en snel. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeer snel van een fobie af geraken, in minder dan een half uur, elke keer. Niet door te kijken naar mensen met een fobie, maar door te kijken naar mensen die reeds over een fobie geraakten en uit te zoeken hoe zij dit gedaan hebben op het neurologisch niveau en op het subjectief niveau (beelden, geluiden, zelf-dialoog, gevoelens).

Mijn uitnodiging voor jou!
Ik nodig jou uit om zelf de kracht van jouw brein te beleven. Elke maand brengen we mensen zoals jij samen die nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal mogelijk is. Kom daarom eens naar een van onze gratis info-avonden en oordeel zelf.  Voor alle info zie: http://www.nlp-pnl.be/info-sessie-nlp.html

Gastartikel: Ben ik wel normaal?

groeiacademieUitzonderlijk brengen we vandaag een artikel geschreven door een gastauteur, Marleen Devisch van de Groeiacademie:

Als kind maakte ik ‘emotionele draadjes’ op de gekste manieren. Als het gazon gemaaid was, ging ik stilletjes het gras troosten, omdat ik dacht dat al die grassprietjes het uitschreeuwden van pijn. Ik bevrijdde een wesp uit een spinnenweb, omdat ik medelijden had met het lot dat het arme insect te wachten stond. Ik begroef, met ceremonie en alles erop eraan, alle dode slakken die ik tegenkwam op een vakantie in de Ardennen. Ik geraakte in diezelfde vakantie verknocht aan een boom, waardoor vertrekken naar huis een soort van rouwproces was.

Zo kan ik nog heel lang doorgaan. ‘Hooggevoeligheid’ heten ze dat. Een mooi etiket. Klinkt goed. Het kan best op mijn identiteitskaart staan. ‘Opgepast, hooggevoelig wezen, extra breekbaar. Laat niets of niemand in haar buurt achter, of ze omringt het onmiddellijk met een emotioneel weefsel waar ze vervolgens zelf in verstrikt geraakt.’

‘Ben ik wel normaal?’ is de vraag die mij in stijgende lijn bezighield in de loop der jaren. Ik troostte mij met de gedachte dat er bij iedereen wel ergens een hoek af is. En ik was vooral blij dat er bij mij hier en daar nog een hoek ààn was…

Zelfrelativering leer je met de jaren. Ik moet niet perfect zijn. Ik heb in mijn leven coaching en aanverwante  genoeg gevolgd, het is welletjes geweest. De restverschijnselen van 48 jaar hooggevoeligheid zijn wat ze zijn.

Toch overviel het mij gisteren terug. Mijn ‘draadjesmachientje’ was weer volop aan het werk. En ik ergerde er mij mateloos aan. Welke volwassene hecht zich nu emotioneel aan zoveel details? Wie verbindt zich nu met een koffietas, een lege balpen, een gebruikte zakdoek, een kapotte schoen en duizenden andere dingen die niet ter zake doen in een normaal volwassen leven? Bij elke noemenswaardige verandering in mijn leven moet ik duizend rouwprocessen door eer ik volop van die verandering kan genieten. En dat doet verdomd veel pijn.

Tot gisteren dacht ik dat het mijn lot was om op die manier verder te leven. Ik zag mezelf de komende 30 jaar ( of langer!) voorzichtig, op de tast, mijn levenspad verder zetten, telkens aftastend of de volgende stap voldoende binnen mijn pijngrens ligt, telkens voelend of ik mij niet zal prikken of verbranden aan de eerstvolgende uitdaging die op mijn weg komt, telkens balancerend om te midden van zo’n jungle mezelf te kunnen blijven. Niet bepaald een bemoedigend toekomstbeeld…

Vandaag besef ik dat dit beeld helemaal niet mijn toekomst hoeft te zijn. Het kan anders. Beter. Veel beter. Mijn beste vriend en zielemaatje heeft mij al staaltjes laten zien van wat NLP™ (neuro-linguïstisch programmeren) met een mens kan doen. Ik heb het aan den lijve ondervonden. Mijn kritische geest is  er menig keer door verstomd. En ja, ik heb vandaag beslist om mijn hooggevoeligheid via deze weg onder de loep te nemen. Mijn verlangen om mij voortaan vooral met ménsen te verbinden en minder met koffietassen, is vrij groot, moet ik zeggen. Wat het resultaat zal zijn, weet ik momenteel niet. Maar dat ik het in een volgend artikel van de daken zal schreeuwen als dit een succes wordt, is zeker. Beste lezer, als jij de komende weken een huis voorbijrijdt waar de stoep volstaat met alle mogelijke prullen die je maar kunt indenken, dan is dat mijn woonst. Neem gerust alles mee.

En voor diegenen onder jullie die nog steeds grassprietjes troosten: hou deze blog in de gaten, want er is hoop…