Maandelijks een avondje oefenen

Image

Skill is only there because you’ve spend hours and hours and hours of beating on your craft.” Will Smith

Bij vele andere trainingen verliest de opgedane kennis na een tijdje zijn glans.  Het is niet dat de kennis er niet in zit, maar de vaste gewoonte om ze te gebruiken is er niet. Anderzijds komen de echte vragen die je in een training had willen stellen, pas naar boven naarmate je de geleerde vaardigheden meer en meer begint toe te passen, meestal is dat dus na de training.  Om jouw kennis actief te houden, jouw de mogelijkheid te geven om te oefenen en vragen te stellen en om jou de gelegenheid te geven om nieuwe dingen te leren is Braindrums een tijdje geleden gestart met oefenavonden ter opvolging van onze trainingen.

Lange traject NLP-opleidingen laten hun deelnemers veel te lang in een veilige omgeving werken. Je leert veel diepgaander door jouw vaardigheden  zo snel mogelijk in de werkelijke wereld te gebruiken. De mogelijkheid om regelmatig terug te kunnen koppelen en vragen te kunnen stellen, vormt daarbij een uitstekend vangnet. Het is voor sommigen goed om af en toe op een ervaren trainer te kunnen terugvallen.

NLP staat bovendien niet stil en evolueert nog steeds.  Als Master trainer NLP maak ik regelmatig deel uit van het team van assistenten van Dr. Richard Bandler, één van de twee grondleggers van NLP, en van John en Kathleen La Valle en Paul McKenna.  Daardoor blijf ik op de hoogte van de nieuwste evoluties in NLP en andere domeinen van persoonlijke ontwikkeling, en leer ik zelf voortdurend bij. De oefenavonden zijn een uitstekende gelegenheid om die evoluties ook bij mijn studenten te brengen.

Na een training gebruik je de geleerde vaardigheden, maar meestal niet alles, of toch niet tegelijk.  Oefenavonden laten toe om ook die vaardigheden die je wat minder onder de knie hebt, of die je een beetje uit het oog verloren was, opnieuw de kop te laten opsteken.  Natuurlijk is ook netwerken met andere beoefenaars van NLP en onderling delen van ervaringen belangrijk.

Onze NLP oefenavonden werken vaak met thema’s. We gaan regelmatig ook dieper in op specifieke vragen van de deelnemers. In uitzonderlijke gevallen, en meestal na overleg, brengen sommige deelnemers iemand mee om ook kennis te maken met NLP of om aan een specifiek onderwerp mee te werken.

Het concept van de oefenavonden is opgezet zoals onze training maar met een veel grotere vrijheidsgraad. Vermits er geen specifiek programma dient afgewerkt te worden, gaat het er vrijer aan toe en kan er nog meer met technieken geëxperimenteerd worden.  Zoals tijdens onze trainingen is uitgebreide ruimte om in te gaan op vragen van deelnemers en ook te kijken naar onverwachte toepassingen in andere gebieden.

De NLP Oefenavonden worden aangekondigd op onze website www.nlp-pnl.be, op onze facebookpagina, www.facebook.com/braindrums en op nog een aantal plaatsen. De volgende oefenavond gaat door te Aarschot op 24 april vanaf 18h30.  Deelname is 15 euro, ter plaatse te betalen. De oefenavonden zijn open voor NLP Practitioners en NLP Master Practitioners.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s