14 Steps to Change Habits

Advertisements

Maandelijks een avondje oefenen

Image

Skill is only there because you’ve spend hours and hours and hours of beating on your craft.” Will Smith

Bij vele andere trainingen verliest de opgedane kennis na een tijdje zijn glans.  Het is niet dat de kennis er niet in zit, maar de vaste gewoonte om ze te gebruiken is er niet. Anderzijds komen de echte vragen die je in een training had willen stellen, pas naar boven naarmate je de geleerde vaardigheden meer en meer begint toe te passen, meestal is dat dus na de training.  Om jouw kennis actief te houden, jouw de mogelijkheid te geven om te oefenen en vragen te stellen en om jou de gelegenheid te geven om nieuwe dingen te leren is Braindrums een tijdje geleden gestart met oefenavonden ter opvolging van onze trainingen.

Lange traject NLP-opleidingen laten hun deelnemers veel te lang in een veilige omgeving werken. Je leert veel diepgaander door jouw vaardigheden  zo snel mogelijk in de werkelijke wereld te gebruiken. De mogelijkheid om regelmatig terug te kunnen koppelen en vragen te kunnen stellen, vormt daarbij een uitstekend vangnet. Het is voor sommigen goed om af en toe op een ervaren trainer te kunnen terugvallen.

NLP staat bovendien niet stil en evolueert nog steeds.  Als Master trainer NLP maak ik regelmatig deel uit van het team van assistenten van Dr. Richard Bandler, één van de twee grondleggers van NLP, en van John en Kathleen La Valle en Paul McKenna.  Daardoor blijf ik op de hoogte van de nieuwste evoluties in NLP en andere domeinen van persoonlijke ontwikkeling, en leer ik zelf voortdurend bij. De oefenavonden zijn een uitstekende gelegenheid om die evoluties ook bij mijn studenten te brengen.

Na een training gebruik je de geleerde vaardigheden, maar meestal niet alles, of toch niet tegelijk.  Oefenavonden laten toe om ook die vaardigheden die je wat minder onder de knie hebt, of die je een beetje uit het oog verloren was, opnieuw de kop te laten opsteken.  Natuurlijk is ook netwerken met andere beoefenaars van NLP en onderling delen van ervaringen belangrijk.

Onze NLP oefenavonden werken vaak met thema’s. We gaan regelmatig ook dieper in op specifieke vragen van de deelnemers. In uitzonderlijke gevallen, en meestal na overleg, brengen sommige deelnemers iemand mee om ook kennis te maken met NLP of om aan een specifiek onderwerp mee te werken.

Het concept van de oefenavonden is opgezet zoals onze training maar met een veel grotere vrijheidsgraad. Vermits er geen specifiek programma dient afgewerkt te worden, gaat het er vrijer aan toe en kan er nog meer met technieken geëxperimenteerd worden.  Zoals tijdens onze trainingen is uitgebreide ruimte om in te gaan op vragen van deelnemers en ook te kijken naar onverwachte toepassingen in andere gebieden.

De NLP Oefenavonden worden aangekondigd op onze website www.nlp-pnl.be, op onze facebookpagina, www.facebook.com/braindrums en op nog een aantal plaatsen. De volgende oefenavond gaat door te Aarschot op 24 april vanaf 18h30.  Deelname is 15 euro, ter plaatse te betalen. De oefenavonden zijn open voor NLP Practitioners en NLP Master Practitioners.

Elf eigenschappen die jou vleugels geven

Image

Nederigheid – We kunnen van iedereen wel iets leren.

Verwondering – Elk moment biedt een gelegenheid om onszelf te verbazen.

Dienstbaarheid – Er is vaak meer voldoening in anderen hun doelen te helpen bereiken.

Energie – Beweging is de basis van interactie. Blijf jij nog op de loopband als iedereen al heeft afgehaakt?

Humor – Op de moeilijkste momenten zeggen we soms “over 10 jaar zullen we hier allemaal hard om lachen.”  Waarom zou je wachten? Humor verandert hoe je denkt.

Nieuwsgierigheid – Elk moment biedt een gelegenheid om te leren.

Verwarring – We hebben allemaal het recht om zelfs het meest eenvoudige niet te begrijpen. Dit is immers de basis om echt te kunnen leren.

Focus – Focus is deel van jouw kompas bij elke stap. Je kunt niet weten dat je aangekomen bent als je niet meer weet waar je naartoe ging.

Roeping – Roeping maakt focus en energie echt eenvoudig.

Oefening – Er is in elke situatie minstens één vaardigheid die je kunt oefenen die van pas komt bij het vervullen van jouw roeping.

Risico – Steek je nek uit voor wat je belangrijk vindt.

Nee maar!

Image

Maar” wordt door velen aanzien als een vies woord. Sommigen beweren dat we “maar” zelfs niet zouden mogen zeggen in ons taalgebruik. Nochtans gebruiken we het allemaal dagelijks, misschien tientallen keren per dag.  Ik vind “maar” een uitstekend woord!

Even terug kijken naar de betekenis van het woordje “maar”.  Het woord “maar” duidt een tegenstelling aan, bijvoorbeeld wanneer je zegt: “Vroeger was hij arm, maar nu is hij rijk.”  In de combinatie “ja, maar …” zorgt deze tegenstelling dat je dus eigenlijk “nee” zegt.  Daarom zien we wel eens trainers en coaches prediken om “Ja, en ..” in de plaats te gebruiken.

Dit creëert een aantal interessante mogelijkheden, er zijn immers een aantal coaching situaties en situaties op de werkvloer waarin het creëren van deze tegenstellingen juist wel nuttig is.  In mijn coaching gesprekken met managers blijkt telkens weer hoe moeilijk het is om te kunnen “Nee” zeggen.  En dus zeggen ze “Ja”.  Een “Nee, maar …” waarbij je daarna een aantal opties geeft onder welke voorwaarde het gevraagde wel zou kunnen, kan betere resultaten opleveren.

Stel je volgende situatie voor waarbij je voltijds aan rapport A werkt, daarbij tijd tekort hebt voor jou andere dagelijkse taken en de deadline voor rapport A nadert snel.  Op dat moment komt de baas van jouw baas eraan, die jou vraagt om snel (tegen gisteren) een ander nieuw en bijkomend rapport B te schrijven.  Dan heb je volgende keuzes in jouw antwoorden:

Ja”: nu is het jouw probleem, rapport A zal mislopen, rapport B zal niet fantastisch zijn en misschien ook mislopen, en jouw dagelijkse taken worden ook een ramp deze maand.  Dat wordt een slechte evaluatie.

Nee”: dit is een moeilijke noot om te kraken, je zegt immers nee tegen de baas van jouw baas.  Het zou niet mogen, maar meer dan waarschijnlijk krijg je ook een negatieve evaluatie op het einde van de rit, onder het motto dat deze werknemer niets extra wil doen.

Nee, maar als je me uitstel geeft voor rapport A en me vrijstelt van mijn andere dagelijkse taken, dan kan het wel.”  In deze genuanceerde “nee” ligt de bal in het kamp van het leiderschap van het bedrijf, en is het aan hem om de prioriteiten te verschuiven en te beslissen wat belangrijk is, of zoals Stephen Covey in zijn boek “The 7 habits of highly effective people” schrijft: “Put first things first.