Waardevolle betekenis

Image

Het is mij deze week nog maar eens overkomen dat ik midden een meeting zeer eenvoudige vragen begin te stellen over de betekenis van woorden die de verschillende deelnemers gebruiken. De sfeer van de meeting was aan het escaleren, en in het begin leek het stellen van deze eenvoudige vragen de gemoederen eerder te verhitten dan te bedaren. Ze vroegen zich af of ik zelfs mee was. Het duurde even vooraleer ze inzagen dat het conflict juist ontstaan was door elk zeer verschillende betekenissen aan dezelfde woorden toe te kennen.  Het waren niet eens zo’n moeilijke woorden, maar begrippen als “diensten”, “managed”, … die verward werden met “functionaliteit” en “automatisatie”.

Soms geef ik tijdens trainingen hetzelfde voorbeeld dat ik van John La Valle geleerd heb.  Zeg het woord “hond”, en vraag de deelnemers welk beeld ze voor zich hebben.  Dadelijk blijkt dat zelfs een eenvoudig woord als “hond” totaal verschillende beelden oproept, en dus verschillend geïnterpreteerd wordt. Voeg er dan nog een bijvoeglijk naamwoord als “grote” aan toe, en de effecten kunnen zeer verschillend zijn op de interpretatie. We kennen allemaal wel de situatie waar tijdens een brainstorm iemand veel te motorisch reageert en ijverig alle Post-It’s waar hetzelfde woord op staat weg haalt onder de opmerking “dit is toch allemaal hetzelfde”.  Alsof die de gedachten kan lezen van elke deelnemer die achter dat zelfde woord elk een verschillend idee kan hebben.  Immers, als het met een eenvoudig woord als “hond” al kan …

Een stap verder gaat het wanneer het over waarden gaat, iets wat in een coaching relatie zeer vaak naar boven komt.  Laatst werkte ik met een executive die een probleem had met een werknemer. De werknemer had een spreekwoordelijk mes recht in zijn rechtvaardigheidsgevoel gestoken (en flink omgedraaid ook nog eens), waardoor de executive “ontploft” was. Figuurlijk dan wel. Daarom stelde ik de volgende vraag aan hem: “wat is rechtvaardigheid?”, waarop hij mij eerst aankeek alsof ik van een andere planeet kwam.

Om hem op pad te helpen gaf ik hem 3 voorbeelden van rechtvaardigheid die mij ooit werden voorgelegd door een zeer inspirerende gedelegeerd bestuurder van een dienstencentrum voor mensen met een beperking, Dienstencentrum Gidts.

Een eerste vorm van rechtvaardigheid is die waar iedereen gelijk behandeld wordt. Of iemand nu bijdraagt tot een maatschappij of niet, of zelfs tegenwerkt, ze hebben recht op gelijke behandeling. Bijvoorbeeld, iedereen, zowel de criminelen als zij die volgens de wet leven, heeft recht op dezelfde rechtsbijstand.

Een tweede vorm van rechtvaardigheid is die waar zij die meer bijdragen, recht hebben op meer, dan zij die minder bijdragen.  Bijvoorbeeld het pensioen van iemand die meer verdiend heeft tijdens zijn of haar loopbaan ligt normaal hoger dan dat van iemand die minder verdiend heeft (mits zelfde statuten, etc. etc.)

Een derde vorm van rechtvaardigheid is die waar meer gegeven wordt aan zij die het meer nodig hebben.  Een voorbeeld hier is de speciale gereserveerde parking voor mensen met een beperking en een blauwe kaart.

En er zijn vast nog wel een aantal vormen van rechtvaardigheid. Zelfs al klinkt de waarde waar iemand voor staat hetzelfde, fundamenteel kan het nog steeds zeer verschillend zijn.  Dit geldt zeker voor begrippen als waarden en emoties, die zo vaak naar boven komen in coaching relaties tussen coach en coachee, of tussen een manager en zijn teamleden, en tussen teamleden onderling.

Er is hiervoor slechts één oplossing. Vraag in zo’n situaties heel eenvoudige vragen naar de betekenis van de woorden die ze gebruiken.  Dat is waar ik de meeting aan het begin van dit artikel mee had moeten beginnen.

Meer leren over communicatie? Neem een kijkje op www.nlp-pnl.be voor onze trainingen.  Voor coaching, www.braindrums.be.

Advertisements

1 thought on “Waardevolle betekenis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s