Waarom niet?

Waarom? in NLPRegelmatig wijzen deelnemers in onze NLP trainingen mij erop dat ik wel eens de verboden vraag stel “Waarom?”.  Er is een mythe die verspreid wordt door sommige zogenaamde NLP trainers dat de “waarom vraag” in NLP verboden is.  Het wordt stilaan tijd dat deze mythe naar het domein van de fabeltjes verhuist.

Het is wel zo dat diegenen die de waarom vraag wel vaak stellen, deze vraag dan weer te pas en te onpas gebruiken.  “Waarom?” is in de eerste plaats een vraag naar de oorzaak van een gegeven (Antwoord: “Omdat …”), maar dat is niet altijd de reden waarvoor de vraag gesteld wordt.  NLP is meestal niet geïnteresseerd in oorzaken van problemen die liggen in het verleden, omdat de problemen niet in het verleden zitten.  De problemen van mensen zitten immers in hoe ze die nu en in de toekomst beleven en hoe deze problemen huidige en toekomstige beslissingen en emoties beïnvloeden.

Bovendien heb ik zo vaak gezien hoe de waarom vraag de “probleemeigenaar” in een volledig negatieve spiraal duwt, vooral die versie waar je ze 5 keer na elkaar moet stellen (Five Why techniek, vaak gebruikt met het Fishbone diagramma).  Na zo’n sessie komt de probleemeigenaar er vaak slechter uit dan ze erin gegaan is.

Toch vind ik een aantal waarom vragen bijzonder nuttig!

1) “Waarom niet?” is een bijzonder boeiende vraag die mogelijkheden kan openen.

2) “Waarom is dat belangrijk?” is een vraag naar waarden en criteria.  Zowel waarden als criteria zijn drijvende krachten achter ons gedrag en onze keuzes.

3) Het proces en niet de inhoud.  “Waarom?” is een goede vraag wanneer ik niet geïnteresseerd ben in de inhoud van het antwoord, maar wel in de manier waarom iemand antwoord.  Vaak is het proces dat iemand volgt om te antwoorden veel interessanter dan het antwoord zelf.

De volgende keer dat je een waarom vraag wil stellen, waarom stel je jezelf dan eens de vraag niet naar welke informatie je precies op zoek bent, en of je geen andere, preciezere vraag kunt stellen in plaats van de waarom vraag.  Hoe bedoel ik dat? Wel, zo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s