Doelen zetten: weet waar je naartoe wil

Het is me opgevallen dat ik de laatste tijd zoveel mensen ontmoet die moeite hebben om doelen te zetten voor zichzelf.  Deze blog kan jou misschien inspireren bij de eerste stappen.

Niet lang geleden ontmoette ik, Bart, een jonge Customer Service Manager in een groot bedrijf, die naar mij gestuurd was door zijn attente directeur.  De motivatie in Bart leek totaal uit zijn bestaan weggerukt.  Zijn job was niet meer wat hij ervan verwachtte, al betaalde het wel goed. Hij was in zijn loopbaan al veel verder geraakt dan hij zelf verwachtte en ook dan zijn studiegenoten, vertelde hij me.  Toch kon Bart er geen zinvol bestaan in vinden, en leek de burn-out zeer nabij.

Zijn directeur hoopte dat ik Bart terug zou kunnen motiveren voor de job, maar ik was meer geïnteresseerd in wat Bart zelf wilde.  En zoals je misschien al kon raden, wist Bart daar zelf geen onmiddellijk antwoord op.  Het enige wat hij me kon vertellen, was dat zijn leven een dagelijkse sleur was geworden …  een opeenvolging van enkele uren transport … een moedeloze routine job vol gejammer en geklaag van externe en interne klanten … gevolgd door opnieuw enkele uren transport en file terug naar huis.

Het is niet de bedoeling de hele sessie te beschrijven.  Ik wil er één van de dingen die ik samen met Bart doornam, uithalen, namelijk het Coaching Wiel.  Daarin bekijken we de verschillende domeinen die Bart belangrijk vindt in zijn leven.  In het geval van Bart is dat zijn gezondheid, zijn relaties, zijn carrière en de aandacht die hij aan zichzelf kan besteden (ik heb uit respect voor zijn privacy een paar aanpassingen en vereenvoudigingen aangebracht).  De meeste van de domeinen verdeelden we in 2 of 3 subdomeinen.

We kozen ook samen een tijdskader waarbinnen we wilden werken.  Een periode die Bart toelaat om aan de verschillende elementen in zijn leven te werken met een zichtbaar resultaat.  In dit geval was dat 6 maanden, maar het kan natuurlijk veel korter of veel langer.

Image

Voor elk domein had ik een paar belangrijke vragen:

1)  Stel dat je elk domein een subjectieve score van 1 tot 5 kunt geven.  Hoe hoog scoor je vandaag voor elk specifiek subdomein?

2) Voor elk subdomein, welk nieuw niveau zou je willen bereiken binnen 6 maanden?

3) Wat zou het betekenen voor jou om dit nieuwe niveau te behalen?

4) Hoe zou je weten dat je dit nieuwe niveau bereikt hebt?  Welke observaties en ervaringen zouden dit voor jou bevestigen?

En alhoewel dit niet de enige vragen waren, toch heeft dit geholpen om zijn aandacht te vestigen op een aantal elementen in zijn leven waaraan Bart wilde werken.  Vanzelfsprekend hebben we veel meer gedaan dan enkel te kijken naar het Coaching Wiel, maar ik vertel dit verhaal niet voor Bart.  Hij is al lang verder in zijn leven.

Dit gaat over de verschillende elementen die jij belangrijk vindt in jouw leven, en die misschien terug wat aandacht nodig hebben.  Is dit voldoende om doelen voor jezelf te zetten?  Waarschijnlijk niet, maar het kan een begin zijn.  Een eerste stap om jezelf te herinneren aan wat jij belangrijk vindt.

Meer informatie of wil jij ook graag een coach ?  Vind ons op www.braindrums.be.

Nota: hoewel Bart echt bestaat, is zijn naam niet echt Bart.  In mijn loopbaan als coach heb ik al veel verschillende Barten ontmoet, zowel vrouwelijke als mannelijke, en in allerlei functies op verschillende momenten in hun loopbaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s